Hội nghị điển hình tiên tiến Hội LHPN tỉnh Hà Giang

01/04/2005
Ngày 4/3/2005, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến lần thứ nhất.

Về dự Hội nghị có 74 cá nhân và 7 tập thể tiêu biểu đại diện cho phụ nữ các dân tộc trong toàn tỉnh. Tại Hội nghị, các Đại biểu được nghe báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh và ghi công các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2000 - 2004; tham luận của 6 cá nhân, tập thể đại diện cho các phụ nữ toàn tỉnh; nội dung phát động thi đua và quyết tâm thư gửi tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ II và Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ nhất; trao giấy khen của Hội LHPN tỉnh Hà Giang cho 74 cá nhân và 7 tập thể.

 

Hội nghị cũng đã bầu 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước TW hội LHPN Việt Nam lần thứ nhất đó là Hội LHPN huyện Vị Xuyên; đồng chí Triệu Thị Nái -Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang và đồng chí Vàng Thị Mai -Chủ tịch Hội LHPN xã Lùng Tám, Quản Bạ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video