Hội nghị biểu dương phụ nữ dân tộc, tôn giáo tiêu biểu các tỉnh Nam Bộ

15/12/2004
Sáng 14/12/2004, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 đã tổ chức trọng thể "Hội nghị biểu dương phụ nữ dân tộc, tôn giáo tiêu biểu các tỉnh Nam Bộ" tại Nhà Văn hoá đa năng Quân khu 9, TP Cần Thơ.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Khiết -Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPNVN, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Huỳnh Đảm -Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam; đồng chí Đặng Huỳnh Mai -Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đại diện lãnh đạo bộ ngành TW; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 -Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phía Nam. 

 

Đặc biệt, về dự Hội nghị có 150 đại biểu là phụ nữ dân tộc - tôn giáo điển hình ở cơ sở đại diện cho các tầng lớp phụ nữ dân tộc - tôn giáo các tỉnh, thành Nam Bộ, trong đó có 51% đại biểu là người dân tộc thiểu số, 74% đại biểu theo tôn giáo.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã khẳng định vai trò, thành tích, những đóng góp xứng đáng của phụ nữ các dân tộc - tôn giáo vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Phụ nữ dân tộc - tôn giáo các tỉnh, thành Nam Bộ đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Phụ nữ dân tộc - tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và 6 chương trình trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam. Nhiều phụ nữ dân tộc - tôn giáo đã trở thành cán bộ Hội , có uy tín trong cộng đồng dân cư. Hội nghị đã được nghe báo cáo điển hình của phụ nữ các dân tộc - tôn giáo tiêu biểu trong công tác phối hợp, tổ chức, vận động phụ nữ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích của các tầng lớp phụ nữ dân tộc - tôn giáo đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng chí mong rằng, phát huy những thành tích đã đạt được, phụ nữ dân tộc - tôn giáo đoàn kết cùng với các tầng lớp phụ nữ trong cộng đồng dân tộc Việt Nam luôn phấn đấu vươn lên, đoàn kết tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH và trong công cuộc hội nhập quốc tế. TW Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng 150 bằng khen cho đại biểu phụ nữ dân tộc - tôn giáo có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2004.

* Nhân dịp này, Bảo tàng Quân khu 9 cũng tổ chức triển lãm chuyên đề: "Phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)" với hơn 200 ảnh và hiện vật.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video