Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: đề nghị có giải pháp hiệu quả bảo đảm 30% nữ trúng cử ĐBQH

19/02/2016
Đó là một trong số kết quả của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở TƯ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TƯ MTTQ) tổ chức ngày 16/2 vừa qua.

Hội nghị có sự tham dự của đ/c Nguyễn Thiện Nhân - UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam, PCT Hội đồng bầu cử Quốc gia (HĐBCQG); đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - UV Bộ Chính trị, PCT Quốc hội, UV HĐBCQG; đ/c Uông Chu Lưu - UV Trung ương Đảng, PCT Quốc hội, UV HĐBCQG; đ/c Hà Thị Khiết - Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất được tiến hành để hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW được giới thiệu ứng cử ĐBQH trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ, đồng thuận, Hội nghị trí cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Về số lượng, Hội nghị nhất trí về dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương là 198 đại biểu = 39.6% trên tổng số đại biểu Quốc hội được bầu. Về cơ cấu thành phần, bên cạnh sự nhất trí với dự kiến giới thiệu của UB thường vụ Quốc hội, Hội nghị đề nghị HĐBCQG, UB thường vụ Quốc hội cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng; tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách, giảm đại biểu thuộc khối hành pháp; đề nghị quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ phụ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử ít nhất là 35%, đồng thời cần có giải pháp hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tỷ lệ phụ nữ trúng cử đạt 30%...

Ngay trong ngày 16/2, UB TW MTTQ Việt Nam đã ban hành thông báo về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Được biết, khi nhận được văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của UB Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị ở TƯ được giới thiệu ứng cử ĐBQH, UB TƯ MTTQ Việt Nam sẽ gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị trung ương để tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3. Hội nghị Hiệp thương lần thứ sẽ thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, HĐND được tổ chức trong khoảng thời gian từ 16/3 đến 18/3.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video