Hội nghị khoán ngân sách năm 2006 cơ quan T.W Hội LHPN Việt Nam

23/12/2005
Thực hiện chủ trương khoán ngân sách năm 2006 của Chính phủ,

ngày 23/12/2005, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khoán ngân sách năm 2006 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo cơ quan, trưởng phó các ban/đơn vị và cán bộ phòng Tài vụ của cơ quan Trung ương Hội.

 

Sau khi nghe Chủ tịch Hà Thị Khiết nêu mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc khoán kinh phí năm 2006 trong cơ quan, các đại biểu đã nhất trí cao về chủ trương khoán kinh phí của Nhà nước và các bước thực hiện của cơ quan Trung ương Hội, đồng thời tập trung thảo luận về nguyên tắc, kế hoạch thực hiện kinh phí được khoán, nhằm thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Quyết định khoán kinh phí năm 2006 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho từng ban/đơn vị đã được lãnh đạo các ban/đơn vị tiếp nhận trong Hội nghị.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video