Hội nghị thường kỳ lần thứ 25 Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

14/01/2005
Sáng 13/1/2005, Ủy ban Quốc gia VSTBCPNVN đã tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ 25 để tổng kết, đánh giá một năm hoạt động và đề ra nhiệm vụ công tác trong năm 2005.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBCPNVN, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Phú Bình -Phó Chủ tịch UBQGVSTBCPNVN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Trương Thị Khuê -Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam và các thành viên của UBQGVSTBCPNVN.

 

Báo cáo tổng kết cho thấy, năm 2004, UBQGVSTBCPNVN đã hoạt động tích cực, tập trung hoàn thành nhiều công tác trọng tâm có chất lượng hiệu quả như: Tuyên truyền, huấn luyện, hỗ trợ nâng cao tỉ lệ nữ tham gia HĐND các cấp; tham mưu đề xuất với Chính phủ ra Chỉ thị 27/2004/CT-TTg về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức kiểm tra 25 đơn vị tỉnh, thành, bộ, ngành và có tác động tích cực giúp các đơn vị khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến phụ nữ.

 

Trong quá trình thảo luận xây dựng chương trình công tác năm 2005, các ý kiến đã đi đến thống nhất: Năm 2005, ngoài các nhiệm vụ công tác thường xuyên hàng năm, UBQGVSTBCPNVN sẽ tập trung phối hợp với Bộ Kế hoạch- Đầu tư và các bộ ngành liên quan tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Namđến 2005 (KHHĐ) và tiếp tục xây dựng dự thảo KHHĐ đến 2010; Phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đạt chỉ tiêu trong Đại hội Đảng 3 cấp. Đồng thời trong hoạt động hợp tác quốc tế, UBQGVSTBCPNVN sẽ hoàn tất Báo cáo quốc gia lần thứ 5 và 6 về tình hình thực hiện công ước CEDAW gửi tới Ủy ban CEDAW quốc tế.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video