Hội Nữ Trí thức Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng

16/10/2015
Chiều 14/10/2015, Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII.

Với đặc thù là tổ chức có hội viên là các nữ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên đã hoặc đang công tác tại các bộ/ban/ngành và làm công tác giảng dạy tại các trường đại học - những nhà khoa học nữ nắm rất chắc, rất rõ các vấn đề chuyên môn và các vấn đề xã hội. 31 đại biểu đến từ các chi hội đều có những góp ý sâu sát, thiết thực vào các phần mục cụ thể của dự thảo văn kiện.

Đa số đại biểu đều có chung ý kiến Dự thảo cần đánh giá chính xác, khách quan hơn và bao quát nhiều vấn đề hơn về các kết quả đã đạt được của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), các đại biểu cũng có nhiều góp ý vào các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm. Cụ thể: cần xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, đảm bảo môi trường sống xanh, sạch và cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm, chăm lo hơn nữa khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng nền giáo dục đảm bảo mọi mặt từ cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học để đào tạo thế hệ tương lai của đất nước tốt hơn, tránh tình trạng thất nghiệp, chảy máu chất xám, tránh lai căng văn hóa và hiện tượng thờ ơ vô cảm trước những nỗi đau của người khác, sự kém hiểu biết về lịch sử và truyền thống dân tộc; Cần đề cao và đưa vấn đề bình đẳng giới vào văn kiện tương ứng với vị trí, tầm quan trọng của nó trong sự phát triển tiến bộ của xã hội; Cần chú trọng hơn đến các nhà khoa học nữ về điều kiện làm việc, cơ hội tham gia các lĩnh vực chính trị xã hội, độ tuổi nghỉ hưu và các chế độ được hưởng để khuyến khích họ cống hiến nhiều hơn cho khoa học…

Theo GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam: Đây là buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Các đại biểu tham gia đều tự chuẩn bị tài liệu và soạn thảo các ý kiến góp ý rất thẳng thắn, tâm huyết. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được BCH Hội Nữ trí thức tổng hợp thành văn bản gửi cơ quan có trách nhiệm, đóng góp tiếng nói của nữ trí thức Việt Nam vào những công việc chung của đất nước.

Trần Thúy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video