Hội phụ nữ Bộ Công an được tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

07/01/2020
Với nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước và sự nghiệp bảo vệ An ninh Quốc gia; tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an đã được Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 9 từ trái sang) trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua.

Chiều ngày 6/1/2020, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai công tác và phong trào năm 2020. Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên tham dự Hội nghị.

Năm 2019 Hội phụ nữ Bộ Công an đã đạt được những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ. Tiêu biểu là:

- Hội phụ nữ Bộ Công an đã xã định chủ đề năm 2019 là Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp và hướng hoạt động về cơ sở phù hợp với bối cảnh Bộ Công an đang tập trung sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và "Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở"; đồng thời cũng bám sát chủ đề công tác năm 2019 TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động là An toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các cấp Hội đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, từ cấp Bộ đến các cơ sở Hội. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng Bộ Công an, phát biểu tại Hội nghị

- Các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp Bộ Công an nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với nhiều biện pháp phù hợp, nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới. 

- Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua của Phụ nữ CAND. Trong đó đã chú trọng hướng dẫn thực hiện các công trình, mô hình phần việc phụ nữ và việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào; chủ động lồng ghép phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động của lực lượng CAND.

- Các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an đã có một số chuyển biến tích cực trong công tác giám sát và phản biện xã hội thông qua việc tham mưu Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, khảo sát hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND năm 2019.

Công tác cán bộ nữ năm 2019 có nhiều khởi sắc với các con số ấn tượng: 30 nữ tiến sỹ mới được công nhận, 42 nữ lãnh đạo chỉ huy mới được bổ nhiệm...

Với những thành tích đóng góp vào sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước và sự nghiệp bảo vệ An ninh Quốc gia;  tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an đã được Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cho 24 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua. 

Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an, Đại tá Ngô Hoài Thu trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích Hội phụ nữ Bộ Công an đã đạt được trong năm 2019. Dù 2019 là năm Bộ tập trung sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy nhưng các cấp Hội phụ nữ đã cố gắng vượt bậc, hoàn thành tốt công việc và được TƯ Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh cũng hy vọng trong năm 2020, các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an sẽ tập trung vào các phong trào, cuộc vận động, mang lại lợi thiết thực, chăm lo tốt cho quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên.

6 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội phụ nữ Bộ Công an năm 2020:

- Tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và thực hiện chủ đề công tác năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo và ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" giai đoạn 2017 – 2021 gắn với các cuộc vận động của Ngành, của Hội và hướng về cơ sở.

- Tiếp tục kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ cấp cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên.

- Tham mưu giúp Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Công tác gia đình và trẻ em các cấp tăng cường các hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình cán bộ chiến sĩ công an hạnh phúc, bền vững.

 

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video