Hội thảo “ Bảo quản hiện vật chất liệu vải”

01/08/2006
16 bảo tàng đã tham dự Hội thảo khoa – thực tiễn “Bảo quản hiện vật chất liệu vải” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sáng ngày 20/7/2007.

Đây là cuộc hội thảo do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cục Di sản văn hoá phối hợp tổ chức. Có 8 bài viết của 8 cán bộ bảo quản lâu năm, nhiều kinh nghiệm thực tiễn giới thiệu sự đa dạng của các sưu tập hiện vật chất liệu vải. Từ đồ vải lịch sử, đồ vải khảo cổ đến đồ vải thuộc các sưu tập dân tộc học và đồ vải trên đó có các dấu tích có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Các phương pháp bảo quản phòng ngừa và bảo quảnxử lý cũng được các bảo tàng vận dụng theo quy trình linh hoạt và thích hợp với điều kiện Việt Nam.

 

Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia của các chuyên gia bảo quản thuộc tổ chức nghiên cứu, bảo vệ tài sản văn hoá quốc tế ICCROM.

Kim Ngân - Bảo tàng

CÁC ĐỀ ÁN

Video