Hội thảo góp ý xây dựng tài liệu tuyên truyền Luật Bình đẳng giới

25/05/2007
3 bộ tài liệu được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại Hội thảo góp ý xây dựng tài liệu tuyên truyền Luật Bình đẳng giới ngày 24/5 gồm: Sổ tay tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Hỏi đáp về Luật Bình đẳng giới và các tờ gấp giới thiệu một số quy định về vi phạm Luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới trong các lĩnh vực như chính trị, văn hoá, giáo dục, gia đình…

Đây là những bộ tài liệu nhằm mục đích góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhân dân và các tầng lớp phụ nữ; đồng thời giúp cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Hội LHPN có thêm thông tin, phổ biến Luật Bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở.

 

Phát biểu tại Hội thảo, các ý kiến đều thống nhất rằng, đây là những tài liệu rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và kịp thời trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống. Tuy nhiên, để những tài liệu này trở thành những công cụ tuyên truyền có hiệu quả, các đại biểu tham dự cho rằng, cần phải gọt giũa ngắn gọn, súc tích hơn. Nên lựa chọn cách đặt câu hỏi dễ hiểu và kết hợp lồng các vấn đề tình huống vào lý thuyết. Mặt khác, Ban soạn thảo các tài liệu này cũng nên tổ chức được các Hội nghị tập huấn giới thiệu Luật Bình đẳng giới cho các đối tượng là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Hội LHPN cơ sở… Đây sẽ là những lực lượng quan trọng trong việc đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video