Hội thảo khu vực đồng bằng sông Hồng về “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”

14/01/2015
Vừa qua, tại Hà Nam đã diễn ra hội thảo khu vực đồng bằng sông Hồng với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị” do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. Bà Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch nước dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội thảo đại biểu trung ương có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Chủ tịch nhóm nữ Đại biểu Quốc hội; bà Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu các bộ, ban ngành trung ương liên quan cùng đại biểu các ngành, Hội LHPN 13 tỉnh, thành thuộc khu vực  đồng bằng sông Hồng…

Đại biểu tỉnh Hà Nam có ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Hoàng Nam - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và thành viên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh…

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”. Phó Chủ tịch nước cho rằng, đây là diễn đàn để các đại biểu thảo luận về vai trò phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; tình hình phụ nữ tham gia các cấp ủy đảng, cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch nước cho biết, với nhận thức sâu sắc bình đẳng giới vừa là mục tiêu vừa là nhân tố góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã có những chính sách, nghị quyết tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị chưa tương xứng với năng lực, sự phát triển của lực lượng lao động nữ. Với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ 35 - 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ”, Thực tế đó đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực trong việc ban hành chính sách, tìm ra cơ chế thích hợp để phụ nữ được tham gia, thụ hưởng công bằng các thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng tình hình cán bộ nữ, vai trò của phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị, những hạn chế, thách thức, cản trở sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ. Đặc biệt, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân hạn chế đã tác động cản trở sự phát triển của phụ nữ như: Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp còn hạn chế, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo công tác cán bộ chưa cao, những rào cản về truyền thống văn hóa, định kiến giới đối với phụ nữ còn tồn tại vv…

Nhiều đại biểu đã trình bày quan điểm, đề xuất các giải pháp để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; kiến nghị với Đảng, Nhà nước về việc tăng cường các cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia lĩnh vực chính trị như: Cần phải có giải pháp đột phá, tạo mọi điều kiện cho cán bộ nữ trong luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn; Có giải pháp kiên quyết đối với người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương không đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản ly theo quy định của pháp luật, cần đưa chỉ tiêu Bình đẳng giới vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; đưa thành tiêu chí thi đua giao cho các đơn vị, địa phương phấn đấu, thực hiện hàng năm và đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ đối với người đứng đầu tại các đơn vị, địa phương.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ Trưởng Bộ Lao động TBXH nhấn mạnh:Hội thảo được tổ chức vào thời điểm này có y nghĩa hết sức quan trọng, đây là một trong những hoạt động chính trị diễn ra trước thềm Đại hội Đảng các cấp với mục đích đánh giá tổng quan tình hình công tác cán bộ nữ, sự tham gia của phụ nữtrong lĩnh vực chính trị, trên cơ sở đó tham mưu cho Bộ Chính trị toàn diện về đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và dân cử để có chủ trương chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa tới.

Minh Tâm - Hội HLPN tỉnh Hà Nam

CÁC ĐỀ ÁN

Video