Hội thảo "Rà soát, phân tích, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới"

19/11/2004
Trong 2 ngày 15 & 16/11, tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra Hội thảo "Rà soát, phân tích, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới". Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tới dự và chủ trì Hội thảo.

Tham gia Hội thảo còn có đại diện của Văn phòng Quốc hội, Sở Tư pháp các tỉnh miền Bắc và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch TW Hội, lãnh đạo các ban/đơn vị của TW Hội.

 

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đều khẳng định: Bình đẳng giới là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó cần tiếp cận việc xây dựng Luật Bình đẳng giới ở 2 góc độ: Xác định tiêu chí của các quy phạm về vấn đề này và phân loại nhóm theo từng vấn đề đã có thể xây dựng thành chương, mục của dự án luật. Trong hệ thống các văn bản cần quy định rõ cơ chế giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với việc thực hiện quyền bình đẳng giới; trách nhiệm của các chủ thể: Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, công dân trong việc tham gia thực hiện pháp luật để Luật Bình đẳng giới có thể hoàn thiện và đi vào cuộc sống.

 

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video