Hội thảo “Thực trạng lao động nữ dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc làm thuê qua biên giới”

19/11/2015
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai ngành năm 2015, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức “Hội thảo thực trạng lao động nữ dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc làm thuê qua biên giới” tại tỉnh Hà Giang. Tham dự Hội thảo có đồng chí Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà và các đồng chí đại diện Tổng Cục Cảnh sát, Cục An ninh Tây Bắc; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang và Hội LHPN các tỉnh miền núi Phía Bắc,...

Theo báo cáo của Hội Phụ nữ các tỉnh, từ năm 2011 đến năm 2015, số lượng phụ nữ vượt biên trái phép qua biên giới lao động có chiều hướng gia tăng. Hầu hết số phụ nữ dân tộc thiểu số lao động tự do qua biên giới có trình độ thấp, chưa qua đào tạo, dẫn đến không có công ăn việc làm hoặc thu nhập thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó,công việc tại nhiều địa phương hiện nay không ổn định, thiếu việc làm và do “lực đẩy” từ nơi xuất cư (thiếu đất canh tác, thiếu việc làm, thu nhập thấp) và “lực hút” từ những nơi nhập cư (cơ hội việc làm có thu nhập cao hơn so với công việc tại địa phương),... cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc chị em vượt biên lao động tự do trái phép qua biên giới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng thảo luận và đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nữ lao động DTTS làm thuê bất hợp pháp qua biên giới như: Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho phụ nữ DTTS (những điều kiện cần thiết phải có trước khi tiến hành di cư lao động qua biên giới; những thông tin cơ bản, kỹ năng giao dịch cần thiết với chủ lao động; thành lập và cung cấp địa chỉ các đường dây nóng để hỗ trợ chị em khi gặp rủi ro trong quá trình tìm việc làm);Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ DTTS vùng biên giới về di cư lao động an toàn, đảm bảo nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu;Hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với nâng cao trình độ, kiến thức cho chị em phụ nữ tại địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số,chú trọng tuyên truyền, giáo dục nhân dân về các quy định pháp luật xuất nhập cảnh, chính sách xuất khẩu lao động. Các địa phương cần chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát,đồng thời, đẩy mạnh huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền giáo dục để đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, góp phần hạn chế tình trạng di cư lao động tự do qua biên giới.

Những ý kiến và giải pháp đưa ra tại hội thảo sẽ được nghiên cứu, tiếp thu để hai ngành cùng xây dựng những chương trình phối hợp hoạt động nhằm giảm tình trạng phụ nữ dân tộc thiểu số lao động tự do trái phép qua biên giới.

Thu Hiên, Ban Dân tộc – Tôn giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video