Hội thảo Toàn cầu của Thế hệ kế tiếp lần thứ 13

24/07/2020
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Trường Đại học Kyoto (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế với tên gọi Hội thảo Toàn cầu của Thế hệ kế tiếp lần thứ 13 với chủ đề Các rủi ro mới và khả năng chống chịu ở xã hội châu Á và thế giới (New Risks and Resilience in Asian Societies and the World” tại Hà Nội, dự kiến vào tháng 11/2020.

Bối cảnh biến đổi xã hội, hội nhập hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu về khả năng chống chịu để đáp ứng trước những rủi ro mới xuất hiện tại khu vực Châu Á. Đó là những rủi ro là hệ quả của biến đổi khí hậu, già hóa dân số, thay đổi trong hôn nhân và gia đình, bất bình đẳng giới, biến đổi giá trị, an sinh xã hội, các mô hình chăm sóc, xu hướng di cư, tính linh hoạt của thị trường lao động, sự biến đổi của các mô hình phát triển kinh tế,… Vì vậy, hội thảo là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích xu hướng biến đổi và đánh giá, tổng kết về sự biến đổi xã hội, gia đình, và chính sách liên quan từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã từng hoặc đang trải qua biến đổi xã hội tương tự. Hội thảo sẽ giúp các cơ quan nghiên cứu triển khai các đề tài cũng như ứng dụng kết quả nghiên cứu cho xây dựng và vận động chính sách. Đồng thời, hội thảo cũng mở ra những quan hệ hợp tác trao đổi khoa học với các quốc gia khác trên thế giới.

Thông tin chi tiết về hội thảo tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video