Hội thảo về tăng cường hợp tác hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ giữa 2 nước Lào và Việt Nam

16/08/2005
Cuộc Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 11&12/8 tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Lào Xổm Xa Vạt Lềng Xa Vắt chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì Hội thảo còn có bà O­n chăn Tham ma vong, Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Lào.

 

Dự Hội thảo có 70 đại biểu là thành viên UBQG, Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kiêm phó Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và đại diện các Bộ, ngành Trung ương của Lào.

 

Đoàn Việt Nam có 3 đại biểu tham dự do bà Trần Thị Mai Hương -Chánh Văn phòng UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đoàn Việt Nam giới thiệu về tổ chức bộ máy và hoạt động của UBQGVSTBCPNVN; mối liên hệ giữa UBQGVSTBCPNVN và Hội LHPN Việt Nam; công tác soạn thảo và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động; việc đưa Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ vào công tác của Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Về phía Lào, đại diện UBQG Lào đã trình bày về tổ chức bộ máy, hoạt động của UBQG và thông qua bản Dự thảo Chiến lược Vì sự tiến bộ của phụ nữ Lào (2006 -2010). Các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Chiến lược quốc gia và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Bà Trần Mai Hương thay mặt đoàn Việt Nam phát biểu ý kiến đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo hợp tác giữa 2 nước và cho rằng Bản dự thảo Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ được xây dựng công phu, có tính khái quát, tính tổng hợp tốt, đặc biệt đã đưa được 3 nguyên tắc vào Chiến lược theo tinh thần của Hội nghị Bắc Kinh +10.

Bà O­nchăn Tham ma vông -Chủ tịch Hội LHPN Lào, Phó Chủ tịch UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Lào đã cảm ơn sự tham gia tích cực của đoàn Việt Nam.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video