Hội thảo Việt Nam - Trung Quốc về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

30/05/2005
Buôn bán phụ nữ trẻ em (BBPNTE) đang thực sự trở thành vấn đề xã hội gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với các nạn nhân và gia đình họ mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng và sự phát triển đất nước.

Nhận thức sâu sắc tác hại của tệ nạn BBPNTE, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ, tính mạng, tinh thần của phụ nữ trẻ em cũng như hạnh phúc của nhiều gia đình, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc tham gia ngăn chặn, phòng chống BBPNTE. Một trong những hoạt động nổi bật là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ về BBPNTE, hỗ trợ các nạn nhân trở về, tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tín chấp cho chị em vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống tái hoà nhập cộng đồng.

 

Để thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 29/12/2004 của Hội nghị Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 6 về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái và tăng cường hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả hoạt động phòng chống BBPNTE trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, hợp tác khu vực và quốc tế cùng hành động ngăn ngừa BBPNTE, từ ngày 25 - 27/5/2005, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Quỹ châu á tổ chức Hội thảo phòng chống BBPNTE giữa Việt Nam và Trung Quốc tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

 

Tham dự Hội thảo có đại diện thường trực TW Hội LHPN Việt Nam, một số ban/đơn vị cơ quan TW Hội, Bộ Tư pháp, Ban đối ngoại TW, Vụ các vấn đề xã hội của Quốc hội, một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Trung tâm hỗ trợ và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Trung tâm nghiên cứu Giới và Gia đình, Đài Truyền hình Việt Nam, các báo. Đặc biệt là các đại biểu đến từ Trung Quốc như Trung tâm dịch vụ Luật và pháp lý Đại học Bắc Kinh, đại diện Hội LHPN tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Trung tâm nghiên cứu Giới và sự tham gia Học viện Khoa học xã hội - Viện nghiên cứu Đông Nam á, đại diện văn phòng Quỹ châu á tại Việt Nam và Trung Quốc...

 

Hội thảo đã nghe một số báo cáo của đại biểu Việt Nam và Trung Quốc về kinh nghiệm hoạt động phòng chống BBPNTE cũng như một số vấn đề trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em, những người có nguy cơ cao, người bị hại, phụ nữ và nhân dân địa phương.

 

Trên cơ sở các báo cáo kinh nghiệm hoạt động, đại biểu hai nước đã cùng nhau thảo luận, trao đổi tại nhóm và hội trường với tinh thần hợp tác, cởi mở để đi đến thống nhất kế hoạch hành động chung như: tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống BBPNTE, tăng cường năng lực kinh tế, hỗ trợ nạn nhân tái hoà nhập với cộng đồng, hỗ trợ pháp lý. Đồng thời Hội thảo cũng đưa ra một số khuyến nghị với Chính phủ hai nước: Bổ sung hoàn chỉnh khung pháp lý về phòng chống BBPNTE, đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, tăng cường hợp tác nghiên cứu và huy động sự tham gia của các nhà nghiên cứu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, huy động sự hỗ trợ về kinh phí của các tổ chức quốc tế cho hoạt động này...

 

Có thể nói, với mục tiêu chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thống nhất một số hoạt động cần thiết nhằm góp phần phòng chống BBPNTE và đề xuất một số khuyến nghị với Chính phủ hai nước có những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tội phạm BBPNTE, hội thảo đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Nguyễn Thị Ninh

CÁC ĐỀ ÁN

Video