Hơn 69 triệu cử tri trên cả nước tham gia bầu cử

21/05/2016
Đã có 69.265.810 thẻ cử tri được phát tới cử tri của 91.476 tổ bầu cử trong cả nước. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. 91.476 tổ bầu cử trong cả nước đã cấp phát thẻ cử tri cho 69.265.810 người. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5.

Cả nước có 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 712 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 11.162 Ủy ban bầu cử cấp xã; 184 Ban bầu cử ĐBQH; 1.096 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 6.721 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 79.988 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 91.476 Tổ bầu cử.

Tính đến ngày 20/5, trên cả nước đã có một số khu vực bỏ phiếu sớm thuộc các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Và không khí bầu cử tại các địa phương bầu cử sớm đều phấn khởi, vui vẻ, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện tốt. 

Ngày mai, 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử, lựa chọn những người có đức, có tài để bầu ra 500 ĐBQH trong tổng số 870 ứng cử viên; 3.918 đại biểu HĐND tỉnh; 24.993 đại biểu HĐND huyện và 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video