Họp mạng lưới cán bộ tham mưu tư vấn về giới lần thứ 17

06/12/2006
Ngày 5/12/2006, Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam(UBQG) đã tổ chức Cuộc họp mạng lưới cán bộ tham mưu, tư vấn về giới lần thứ 17

với sự có mặt của gần 50 đại biểu là cán bộ, giảng viên, chuyên gia nghiên cứu về giới và các thư ký Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thuộc các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương.

 

Cuộc họp đã cung cấp những thông tin hoạt động về bình đẳng giới trong và ngoài nước, đặc biệt đã nghe báo cáo 2 chuyên đề: "Phân tích thực trạng phụ nữ trong thị trường lao động Việt Nam" do Tiến sĩ Sunhwa Lee - Viện nghiên cứu chính sách của phụ nữ Washington trình bày và "Điều tra phân tích giới - các vấn đề có liên quan đến sức khỏe tại Lào Cai và Nam Định" do bác sĩ Đậu Thị Hà Hải - Phó trưởng khoa nghiên cứu nhân lực y tế, Việnchiến lược và chính sách y tế báo cáo.

 

Với chuyên đề "Phân tích thực trạng phụ nữ trong thị trường lao động Việt Nam", Tiến sĩ Sunhwa Lee đã đưa ra một số thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách về lao động và tiền lương đối với nữ nói riêng và người lao động nói chung. Ví dụ như phụ nữ ở nông thôn làm việc nhiều hơn so với phụ nữở thành thị nhưng số tuần làm việc của phụ nữ ở thành thị lại cao hơn ở nông thôn; nam giới làm việc nhà ít hơn so với phụ nữ, nhất là ở thành thị hoặc khi làm việc nhà, nam giới tiêu phí thời gian nhiều hơn phụ nữ; phụ nữ thường đông hơn trong các ngành dịch vụ, bán hàng hoặc lao động đơn giản; tiền lương bình quân của phụ nữ ít hơn nam giới và phụ nữ ở nông thôn được trả lương ít hơn phụ nữ ở thành thị.... Các giải pháp để khắc phục mà Tiến sĩ Sunhwa Lee đưa ra là phải bình đẳng trong cơ hội việc làm, nâng cao kiến thức và kỹ năng đào tạo cho phụ nữ và bảo trợ các lợi ích liên quan đến nghề nghiệp.

 

Với báo cáo"Điều tra phân tích giới- các vấn đề có liên quan đến sức khỏe tại Lào Cai và Nam Định" do bác sĩ Đậu Thị Hà Hải báo cáo, các đại biểu được biết tình trạng bất bình đẳng giới và sức khỏe tại 2 xã ở Lào Cai và Nam Định. Những khuyến nghị giải pháp là cần chuyển đổi toàn bộ hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội để đảm bảo rằng các tư tưởng đó liên quan và đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe và mối quan tâm của tất cả thành viên xã hội, đặc biệt là các cán bộ đảng, chính quyền và đoàn thể. Bên cạnh đó cần tích cực thực hiện lồng ghép giới nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ...

 

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video