Hợp tác nâng cao năng lực và phòng chống bạo lực

30/06/2017
Ngày 29/6, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã có buổi làm việc với bà Myung Sun Lee - Chủ tịch Viện phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Thu Hà bày tỏ mong muốn hiểu rõ hơn về sự thành lập, chức năng, nhiệm vụ và cách vận hành của KWDI trong xây dựng, phát triển chính sách và pháp luật liên quan đến phụ nữ.

Theo bà Myung Sun Lee, hiện lồng ghép giới đã được quy định trong hệ thống luật pháp của Hàn Quốc và thể hiện qua việc giáo dục về bình đẳng giới, thống kê giới, phân tích giới và xây dựng chính sách. Vì vậy, việc đánh giá tác động giới có vai trò quan trọng và góp phần xây dựng các chính sách hướng tới đảm bảo bình đẳng giới và mang lại lợi ích cho các đối tượng phụ nữ hưởng lợi.

Là cơ quan nghiên cứu chuyên môn của chính phủ về chính sách phụ nữ duy nhất tại Hàn Quốc từ năm 1983, KWDI song hành cùng những biến động trong chính sách về phụ nữ của Hàn Quốc và giữ vai trò quan trọng trong việc tạo mạng lưới kết nối về tri thức cũng như chính sách. Viện đã thực hiện các cuộc hội thảo quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế, giao lưu cùng các chuyên gia về chính sách phụ nữ và mở rộng mạng lưới liên kết. 

Bà Myung Sun Lee cho biết, KWDI sẵn sàng chia sẻ những bộ tài liệu về hệ thống cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới và các số liệu tách biệt theo giới tính cũng như hỗ trợ Hội LHPNVN trong nâng cao năng lực về giới và chống bạo lực giới cho cán bộ Hội; mở hội thảo ở 2 nước để giao lưu, học hỏi và phát triển mối quan hệ bền vững giữa KWDI và Hội LHPNVN.

Chủ tịch Hội cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của bà Myung Sun Lee và KWDI đối với Hội. Để chuẩn bị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của Việt Nam, Hội mong muốn được tham khảo kinh nghiệm của KWDI trong nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, đặc biệt là thể chế hóa việc sử dụng các số liệu tách biệt theo giới tính và các thông tin về giới, bằng chứng liên quan đến giới trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức về giới đối với cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp; thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật…

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video