Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt”

28/10/2019
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10/2019 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Bộ Y tế tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên website www.cpcs.vn/congaithattuyet

Cuộc thi nhằm khơi nguồn sáng tạo trong cách thức truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bình đẳng giới, góp phần giảm chênh lệnh tỷ số giới tính khi sinh; nâng cao vai trò, vị trí của trẻ em gái, phụ nữ trong gia đình và xã hội, hướng đến một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững.

Đối tượng dự thi là mọi công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam; cá nhân hoặc tập thể không phân biệt dân tộc, độ tuổi, giới tính, ngành nghề.

Thời gian nhân bài dự thi và tính bình chọn: bắt đầu vào lúc 12h00 ngày 11/10 và kết thúc vào 12h00 ngày 11/12/2019.

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ website www.cpcs.vn/congaithattuyet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video