Kết quả đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt 13%

08/10/2015
Theo báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 1/10/2015 đã có 22 Đảng bộ trực thuộc Trung ương (21 Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ Quân đội) tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội của 21 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu ra 1.123 ủy viên Ban Chấp hành (thiếu 5 đồng chí so với Đề án nhân sự ban đầu). Số dư bầu Ban Chấp hành đạt tỷ lệ là 12,93%, trong đó số dư bầu Ban Chấp hành thấp nhất là 10,9% và cao nhất là Thái Bình 18,5%. Trong tổng số 1.123 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ của 21 tỉnh, thành phố có 352 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 31,34%, trong đó Hà Nam và Nam Định có tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu cao nhất, lần lượt là 41,18% và 40%.

Độ tuổi bình quân cấp ủy 21 Đảng bộ là 50,05 tuổi, trong đó 2 Đảng bộ Ninh Bình và Hà Giang có tuổi bình quân cấp ủy thấp nhất, lần lượt là 47,5 tuổi và 48,44 tuổi.

Số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 146 đồng chí, đạt 13%, trong đó có 8 đại hội có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành cao hơn quy định 15% (Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Sơn La cao nhất, đạt 21,82%).

Tổng số ủy viên Ban Thường vụ được bầu là 314 đồng chí (thiếu 7 đồng chí). Số dư bầu Ban Thường vụ đạt tỷ lệ bình quân là 13,83%, trong đó cao nhất là Hà Giang 16,60% và thấp nhất là Thanh Hóa 11,11%. Không có trường hợp bầu Ban Thường vụ khác so với dự kiến. Độ tuổi bình quân ủy viên Ban Thường vụ 21 Đảng bộ là 51,37 tuổi, trong đó Ninh Bình và Khánh Hòa có tuổi bình quân thấp nhất, lần lượt là 48,5 tuổi và 47,5 tuổi.

Số lượng cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ khóa mới là 28 đồng chí, đạt 8,92%, trong đó có 9 đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban Thường vụ đạt trên 10% (Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Trị, Kon Tum và Cần Thơ). Riêng Thái Bình và Khánh Hòa không có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ.

21 đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bầu ra 21 Bí thư cấp ủy, trong đó có 1 Bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 21 Bí thư là 51,79 tuổi. Tổng số Phó Bí thư được bầu là 48 đồng chí (thiếu 1), trong đó có 6 Phó Bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 44 Phó Bí thư là 50,08 tuổi.

Theo Báo PNVN (nguồn từ ĐCS.VN)- KK

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video