Kết quả chỉ đạo điểm tại xã Mỹ Thành, tỉnh Hoà Bình

20/12/2004
Xã Mỹ Thành là một xã nghèo của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Dân số toàn xã là 3.928 người (có 2.145 người gốc đạo Thiên Chúa), trong đó đòng bào người Mường chiếm 98% dân số. Người dân trong xã sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, thu nhập còn thấp, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong đó có phụ nữ còn nhiều khó khăn.

Năm 2004, Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam đã chọn xã Mỹ Thành làm điểm chỉ đạo Hỗ trợ phụ nữ nghèo dân tộc - tôn giáo là chủ hộ thực hiện XĐGN, phát triển kinh tế; vận động phụ nữ xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Sau 1 năm thực hiện chỉ đạo điểm, phong trào phụ nữ tại xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các chi Hội duy trì tốt sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần, 480/480 hội viên phụ nữ xã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội phụ nữ các cấp; đăng ký và đạt gia đình 4 chuẩn mực. Trong năm qua, tại xã đã thành lập mới được 5 câu lạc bộ: CLB gia đình hạnh phúc, 2 CLB dân số, CLB phát triển kinh tế gia đình, CLB không sinh con thứ 3, thu hút 120 phụ nữ tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Được sự quan tâm của Hội cấp trên, Hội phụ nữ xã được vay từ các nguồn với tổng số tiền 185 triệu đồng cho cho 100 chị vay để phát triển sản xuất. Hội cũng đã gây quĩ được 9 tấn thóc dùng làm vốn cho 180 chị vay phát triển kinh tế gia đình. Từ đầu năm tới nay các chi Hội đã giúp được 5 hội viên nghèo có địa chỉ thoát khỏi danh sách hộ nghèo cuả xã, đồng thời tổ chức giúp 16 hội viên ốm đau gia đình khó khăn được 50kg thóc, 16kg gạo và 120 công lao động, trong đó có 9 hội viên là phụ nữ gốc đạo. Thông qua các hoạt động này đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay phong trào phụ nữ xã còn gặp một số khó khăn như phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp, giao thông đi lại khó khăn, thiếu việc làm trong lúc nông nhàn.... Hội phụ nữ xã Mỹ Thành mong muốn được Hội các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho hội viên dân tộc, tôn giáo nghèo, mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng lúa lai, chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, gà vịt, dạy nghề thủ công... để chị em có kiến thức, có năng lực, có vốn tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo bền vững.

Thu Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video