Kết quả tuần thi thứ 4 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”

01/06/2020
Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Hội và trên Báo Phụ nữ Việt Nam từ tháng 5/2020. Trong tuần thi thứ ba (từ 10h00 ngày 25/5/2020 đến 9h00 ngày 01/6/2020), đã có 36152 lượt dự thi và 600 lượt trả lời đúng cả 9 câu hỏi nội dung.

Ban Tổ chức Cuộc thi xin chúc mừng các cá nhân sau đây đạt giải trong tuần 4:

01 Giải Nhất:

Nguyễn Thanh Mai – Điện thoại: xxxxxx6928 – Tỉnh : Đắk Lắk – Dự đoán người trả lời đúng: 600 – Thời gian tham gia: 11:24:20 | 25/05/2020

02 Giải Nhì:

Phan Thị Thu Thủy– Điện thoại: xxxxxx0036 – Thành phố: Hà Nội- Dự đoán người trả lời đúng: 589  – Thời gian tham gia: 16:42:21 | 25/05/2020

Lê Trương Hoài Thương–Điện thoại: xxxxxx6111– Tỉnh: Khánh Hòa- Dự đoán số người trả lời đúng: 611 – Thời gian tham gia: 09:20:11 | 29/05/2020

03 Giải Ba:

Hoàng Thị Huyên– Điện thoại: xxxxxx5274 – Thành phố: Hà Nội - Dự đoán số người trả lời đúng: 582 – Thời gian tham gia: 16:36:03 | 25/05/2020

Trần Thị Thanh Vi– Điện thoại: xxxxxx6352 – Tỉnh: Bình Phước- Dự đoán số người trả lời đúng: 576 – Thời gian tham gia: 13:34:54 | 25/05/2020

Nguyễn Thị Lan Phương– Điện thoại: xxxxxx2282 - Thành phố: Hà Nội - Dự đoán số người trả lời đúng: 576 – Thời gian tham gia: 21:16:38 | 28/05/2020

 

Đề nghị người trúng giải gửi ảnh chụp chứng minh thư nhân dân cho Ban Tổ chức để xác nhận trong vòng 24h sau khi công bố giải thưởng. Giải thưởng sẽ được trao khi kết thúc lần thi của tuần cuối tháng.

Chi tiết xin liên hệ với Đ/c Phạm Bình Minh, chuyên viên Ban Tuyên giáo, TW

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Số điện thoại: 0243.9720041/ 0962.374.676 Email: minhphamussh@gmail.com

 

Ban Tổ chức xin công bố đáp án của tuần 4:

Câu 1. Các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1955)?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 2. Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ , Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng phát triển vững mạnh tổ chức Hội ở vùng nông thôn vì các lý do?

Đáp án: Phương án d. Phương án a và b

Câu 3. “Toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tin rằng Đại hội này phản ánh được đầy đủ và sâu sắc những đức tính tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và của dân tộc Việt Nam và nhớ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào của phụ nữ ở miền Bắc cũng như toàn quốc, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng miền Bắc và công cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình và thống nhất nước nhà trên cơ sở của Hiệp định Giơnevơ” là câu nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ mấy?

Đáp áp: Phương án a. Lần thứ hai

Câu 4. Đại hội Phụ nữ lần thứ hai diễn ra vào năm nào?

Đáp áp: Phương án a. 1956

Câu 5. Tại Đại hội Phụ nữ lần thứ hai, đã xác định hoạt động của phong trào phụ nữ và các cấp Hội ở hai miền Nam Bắc như thế nào?

Đáp án: Phương án d. Phương án a và b

Câu 6. Đại hội Phụ nữ lần thứ II đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và chương trình hoạt động cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

Đáp án: Phương án b. 6 nhiệm vụ, 5 chương trình hành động

Câu 7. Chương trình hoạt động thứ nhất mà Đại hội Phụ nữ lần thứ 2 đặt ra là?

Đáp án. Phương án d. Đoàn kết phụ nữ toàn quốc để cùng toàn dân phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ

Câu 8. Trong giai đoạn 1956-1960, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung tham gia góp ý, xây dựng bộ Luật nào?

Đáp án: Phương án c. Luật Hôn nhân và Gia đình

Câu 9. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia  xây dựng Luật Hôn nhân gia đình có ý nghĩa?

Đáp áp: Phương án d. Phương án a và b

CÁC ĐỀ ÁN

Video