Khánh Hòa: Gần 2.000 tỷ đồng hỗ trợ hơn 70.000 hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững

07/08/2020
Đó là con số được báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý các nguồn vốn và giúp phụ nữ thoát nghèo giai đoạn 2015 – 2020 của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa.
Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa trao Bằng khen cho phụ nữ tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác quản lý các nguồn vốn và giúp phụ nữ thoát nghèo giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã sáng tạo tìm các giải pháp, tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Công tác tín chấp với các ngân hàng được chú trọng, qua đó đã kết nối nguồn vốn gần 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 70.000 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; Đồng thời, huy động nguồn vốn tiết kiệm trong cán bộ, hội viên, phụ nữ với 1.672 tổ tiết kiệm, 1.243 tổ TK&VV, 1.731 tổ phụ nữ tiết kiệm xoay vòng, 35.769 heo đất tiết kiệm tại các chi, tổ Hội… với tổng số dư tiết kiệm là 187,620 tỷ đồng, giúp cho 187.563 lượt hội viên phụ nữ để đầu tư tăng gia sản xuất, cải tạo vườn, buôn bán nhỏ; mua bảo hiểm y tế và trang trải chi phí trong cuộc sống.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn vay, các cấp Hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm trong chi phí sản xuất, trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tiết kiệm trong sử dụng lương thực, thực phẩm; tiết kiệm trong chi tiêu mua sắm, sử dụng vật dụng gia đình. Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như diễn đàn “Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp sáng tạo”, giao lưu “Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”; tổ chức Hội chợ “Nghề, Làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa”; Tọa đàm “Xây dựng ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, Phiên chợ truyền thông, Phiên chợ đêm; mở 30 lớp tập huấn, truyền thông khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh… với sự tham gia của 1.793 cán bộ, hội viên, phụ nữ (trong đó có 1.325 chị đang khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh)…

Để chăm lo cho hội viên, phụ nữ, các cấp Hội đã chủ động, phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 902 phương tiện sinh kế; xây và sửa chữa 399 nhà “Mái ấm tình thương”; giới thiệu và tạo việc làm cho 32.904 lao động nữ; vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể, thành lập các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ trong đó có 02 HTX, 20 tổ hợp tác, tổ liên kết, 30 tổ phụ nữ làm kinh tế, 24 tổ phụ nữ tiểu thương, thu hút gần 400 thành viên tham gia.

Bằng nhiều hình thức, phương pháp hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo, 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã giúp 67.931 lượt hộ phụ nữ nghèo, 19.217 hộ thoát nghèo (trong đó 6.487 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, bình quân 9 hộ thoát nghèo/năm), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%/năm của tỉnh và thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu thoát nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí số 9, số 10, số 11 và số 12 của Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới về dân cư; về thu nhập; về hộ nghèovề cơ cấu lao động.

Từ kết quả đạt được, một số chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2020 – 2025 như: tỷ lệ tham gia tiết kiệm nguồn vốn NHCSXH đạt 100% hộ vay; 70% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ít nhất một hình thức tiết kiệm do Hội phát động; Hàng năm, có 80 - 85% hộ phụ nữ nghèo, 85 - 90% hộ nghèo do PN làm chủ hộ được Hội giúp; số hộ phụ nữ nghèo năm 2025 giảm ½ so với năm 2020; tỷ lệ nữ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 75%. 

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác quản lý các nguồn vốn và giúp phụ nữ thoát nghèo giai đoạn 2015 - 2020.

Diệu Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video