Khen thưởng hướng về người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo

27/03/2018
Đó là một trong những nội dung giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội thống nhất đề ra trong năm 2018.

Chiều 27/3/2018, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Khai mạc Hội nghị, UV TW Đảng, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ và các tổ chức trong Khối đạt được trong năm qua. Chủ tịch UB TW MTTQ nêu rõ, năm 2017, lần đầu tiên sau nhiều năm liên tục, Việt Nam đã hoàn thành vượt mức cả 13/13 chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, đã góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 Ảnh minh họa

 UV TW Đảng, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ và các tổ chức trong Khối đạt được trong năm 2017


Các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận và các đoàn thể được nâng cao về chất, chú trọng xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân. Công tác phối hợp giữa các thành viên có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên đạt nhiều kết quả thực chất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong phương thức tập hợp hội viên, triển khai các hoạt động nhằm xây dựng các tổ chức ngày càng vững mạnh, giải pháp khắc phục hành chính hóa, hình thức hóa trong hoạt động như: cách thức vận động nguồn lực, phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; sáng tạo, đổi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội của Hội Nông dân; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động của Tổng Liên đoàn Lao động...

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh Hội nghị


Với những kết quả đạt được trong năm 2017, các thành viên trong Khối đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung chính: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với hưởng ứng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Tăng cường đoàn kết, gắn bó các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế năm 2018; Cụ thể hóa các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phù hợp với chương trình và nhiệm vụ chính trị của tổ chức;

Triển khai tốt các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo...

 Ảnh minh họa

 Lãnh đạo MTTQ VN, Ban Thi đua Khen thưởng TW và các tổ chức chính trị xã hội chứng kiến và cùng ký kết giao ước thi đua 2018


Các đơn vị trong Khối cũng thống nhất tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Thi đua - Khen thưởng, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến, đảm bảo mục tiêu khen thưởng phải có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả, hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương bày tỏ hy vọng, năm 2018, Khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội sẽ trở thành khối thi đua điểm toàn diện, dẫn đầu trong 15 khối, cụm thi đua của cả nước, để các khối, cụm thi đua khác học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị


 * Một số kết quả nổi bật năm 2017 của Hội LHPN Việt Nam được thể hiện trong Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động năm 2017 của Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội:
- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII. Đại hội đã xác định 7 chỉ tiêu cơ bản, 2 khâu đột phá, 1 phong trào thi đua, 2 cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp.
- Tăng tính chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Năm 2017 có trên 11.000 cơ sở Hội đăng ký và thực hiện trên 12.000 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; các cấp Hội đã giúp đỡ 476.255 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.
- 50 tỉnh, thành Hội thực hiện giám sát 118 chính sách với 211 kiến nghị sau giám sát được tiếp thu; 643 huyện và 10.015 cơ sở Hội thực hiện giám sát với 3.721 kiến nghị sau giám sát được tiếp thu. TW Hội tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào 18 dự thảo luật, 7 dự thảo nghị định, thông tư.
- Các tỉnh, thành đề xuất được 124 chính sách/chương trình/đề án, hỗ trợ thành lập 124 hợp tác xã do phụ nữ quản lý.
- 799.341 hộ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 94.204 hộ thoát nghèo.
- Chăm lo công tác hậu phương - quân đội, hướng về biển đảo, đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ với phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.... với số tiền trên 640 tỷ đồng

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video