Kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

14/01/2022
Chiều 13/1/2022, Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) do đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBPN làm trưởng đoàn đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Đồng chí Hà Thị Nga Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBPN phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn (TLĐ) Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo báo cáo, hằng năm, TLĐ đều ban hành Hướng dẫn Chương trình công tác nữ công; Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em, nhằm định hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác nữ công và bình đẳng giới để triển khai đến các cấp Công đoàn. Công tác tham mưu triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác VSTBPN và bình đẳng giới được thực hiện hiệu quả, trong đó, có Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về ban nữ công quần chúng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất”, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án xây dựng các thiết chế công đoàn, trong đó, có nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân lao động;  Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ và Hướng dẫn 35/HD-TLĐ ngày 21/10/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tặng sổ tiết kiệm Công đoàn cho trẻ em là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cha, mẹ mất vì COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch TLĐ khẳng định, trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện, Công đoàn các cấp đã chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng năm, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa qua, hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn hướng đến đối tượng lao động nữ, trẻ em càng được chú trọng hơn bao giờ hết với nhiều chương trình, hoạt động đa dạng như sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do COVID-19, chương trình trao sữa cho con công nhân trong dịch bệnh...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch TLĐ phát biểu tại chương trình làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của TLĐ Lao động Việt Nam năm 2021 và những năm qua trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Công đoàn các cấp đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác bình đẳng giới, VSTBPN; thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn Ban VSTBPN; đầu tư kỹ lưỡng, chủ động trong xây dựng chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, đặc biệt là chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng cho cán bộ nữ….

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội và việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, trong đó có nhiều lao động nữ, TLĐ Lao động Việt Nam đã rất tích cực trong việc phối hợp thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đồng thời kịp thời có những chính sách hỗ trợ riêng như: tặng Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19 (trị giá 10 triệu đồng/01 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ; 20 triệu đồng/01 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ)

Những kết quả công tác vì sự tiến bộ phụ nữ mà Tổng Liên đoàn Lao động đạt được có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong hệ thống tổ chức Công đoàn các cấp, mà còn chăm lo cho nữ công nhân viên chức, người lao động trong cả nước, góp phần giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực lao động việc làm, thu nhập.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng chí Hà Thị Nga đề nghị TLĐ Lao động Việt Nam trong thời gian tới quan tâm một số nội dung:

1. Tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về bình đẳng giới của Đảng, Nhà nước; quan tâm bố trí nguồn lực hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

2. Quan tâm thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật liên quan tới người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiến nghị chính sách và kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà gửi trẻ, mẫu giáo cho con của người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; giám sát việc thực hiện các quy định của các doanh nghiệp liên quan đến lao động nữ.

3. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nghiên cứu, đánh giá tác động của COVID-19 đối với người lao động và doanh nghiệp, trong đó quan tâm hỗ trợ nhóm lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp để ổn định cuộc sống.

4. Tổ chức tập huấn về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc… cho cán bộ công đoàn các cấp; hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cho người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất có đông lao động nữ.

5. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ trong Công đoàn các cấp, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ tương xứng với tiềm năng của cán bộ nữ.

6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, chính sách tuyển dụng, chính sách đối với lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ… tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp có đông lao động nữ.

 

Đào Vi Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video