Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi

08/06/2009
Trong các ngày từ ngày 3 - 5/6/2009, đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên làm trưởng đoàn tiếp tục làm việc với 2 tỉnh /thành phố là Đà nẵng và Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Trong các ngày từ ngày 3 - 5/6/2009, đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên làm trưởng đoàn tiếp tục làm việc với 2 tỉnh /thành phố là Đà nẵng và Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữViệt Nam tham gia quản lý Nhà nước”.

Tại mỗi địa phương, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và một đơn vị cấp huyện. Tham gia làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh và các phòng chức năng của địa phương. Tại thành phố Quảng Ngãi còn có đại diện Chính quyền và Hội phụ nữ của 2 phường và 1 xã tham dự.

Theo báo cáo đánh giá và trao đổi, thảo luận tại các buổi làm việc cho thấy, sau gần 6 năm thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan hành chính các cấp và các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ở hai tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và tương đối nề nếp. Cơ quan hành chính các cấp đã quan tâm tạo điều kiện để các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt vai trò tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát và cấp ngân sách, phương tiện, trang thiết bị cho Hội hoạt động. Thông qua các hoạt động, các cấp Hội và cán bộ Hội được trưởng thành hơn và có những đóng góp thiết thực cho các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế từ cả hai phía: cơ quan hành chính nhà nước các cấp có nơi chưa thật hiểu rõ mối quan hệ phối hợp theo quy định của Nghị định 19, lúng túng trong việc thực hiện Nghị định, có quy chế phối hợp nhưng cơ chếchưa rõ ràng…Hội phụ nữ ở nhiều nơi chưa chủ động đề xuất, đôn đốc thực hiện Nghị định, đôi khi tham gia các hoạt động phối hợp còn thiếu mạnh dạn và chưa thể hiện rõ năng lực đại diện.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao nỗ lực của cơ quan hành chính và Hội phụ nữ các cấp trong việc thực hiện Nghị định, tiếp thu các kiến nghị của địa phương để tổng hợp trình Chính phủ và đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo thực hiện Nghị định này, trong đó nhấn mạnh cơ quan tham mưu là ngành Nội vụ và Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp cần tiếp tục làm tốt hơn vai trò của mình.

Riêng với các cấp Hội, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên chia sẻ những kết quả đã làm được, những khó khăn và hạn chế đang tồn tại đồng thời giao nhiệm vụ cho tổ chức Hội tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội về kiến thức và kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác, phương pháp làm việc có kế hoạch... Các cấp Hội cần chủ động hơn trong việc kiến nghị, đề xuất và quan tâm theo dõi việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất đã đưa ra.

 

 

 

 

Ban Luật pháp – Chính sách

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video