Ký kết Nghị quyết liên tịch về bảo vệ môi trường

07/12/2004
Chiều 30/11, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Phương Minh và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã thay mặt hai cơ quan ký kết "Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững". Nghị quyết nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay, từng bước nâng cao vai trò, thu hút sự tham gia nhiều hơn nữa của các cấp Hội và chị em phụ nữ trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Bản nghị quyết nêu rõ những nội dung hoạt động phối hợp, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tài nguyên - Môi trườngnhằm bảo vệ môi trường một cách bền vững. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam sẽ chỉ đạo và triển khai nghị quyết đến các cấp Hội trong cả nước, phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trườngvà các cơ quan bảo vệ môi trường trong các cấp Hội phụ nữ một cách hiệu quả; tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức qua hệ thống thông tin đại chúng của Hội; tập huấn, nâng cao kiến thức cho cán bộ phụ nữ các cấp về bảo vệ môi trường; sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào "Xanh-sạch-đẹp" và các hoạt động khác phù hợp với tình hình điều kiện từng địa phương; khai thác các nguồn vốn hỗ trợ gia đình phụ nữ nghèo làm các công trình vệ sinh gia đình, tăng thu nhập, cải thiện môi trường sống; xây dựng, quản lí và thực hiện tốt mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường ở các vùng, miền, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để nâng cao hiệu quả của mô hình.

 

Bộ Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện tốt nội dung nghị quyết; hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video