Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo sự đoàn kết, ổn định nội bộ - điều kiện quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

30/06/2020
Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Thị Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Đại hội Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 30/6/2020.
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ quan TW Hội nhiệm kỳ 2020-2025

BÀI PHÁT BIỂU

TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM

LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Đồng chí Hà Thị Nga – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam)

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới Đại hội, các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa Đại hội!

Năm năm qua, bối cảnh chung của đất nước đặt công tác dân vận nói chung, vận động phụ nữ nói riêng trước những thách thức, yêu cầu mới nhiều khó khăn thách thức.

Với sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, tận tụy cống hiến, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ XVIII đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội.

Tôi đồng tình cao với các Báo cáo mà Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII đã chuẩn bị, không chỉ đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, mà Ban Chấp hành đã thể hiện sự nghiêm túc trong việc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó có trách nhiệm của Ban Chấp hành.

Tôi xin nhấn mạnh 3 điểm sau:

Thứ nhất, Đảng ủy đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo sự đoàn kết và ổn định nội bộ, là điều kiện rất quan trọng để góp phần làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và điều hành của Thường trực Đoàn Chủ tịch trên các lĩnh vực hoạt động Hội.

Thứ hai, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đảng đoàn quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. Vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với những việc mới, việc khó là điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ việc bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, các đột phá của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc, thực hiện các chủ đề năm, cho đến việc tham mưu để tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của Hội trong 5 năm qua đều có vai trò nòng cốt, tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả toàn diện về công tác xây dựng đảng. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cùng với Thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan.

Thay mặt Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và hoan nghênh những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chân thành cảm ơn sự phối hợp công tác chặt chẽ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch để giải quyết công việc trong cơ quan Trung ương Hội, tạo nền tảng, điều kiện Hội LHPN Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các đồng chí!

 Nhân diễn đàn trọng thể này của Đảng bộ, tôi mong muốn và đề nghị Đảng bộ nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trung ương Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2020-2025, để cùng có trách nhiệm phối hợp lãnh đạo thực hiện, trọng tâm là:

Thứ nhất: chỉ đạo tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhất là đối với các chỉ tiêu khó thực hiện. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,

Thứ hai: tập trung chỉ đạo đại hội Phụ nữ các cấp và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022- 2027; Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, chiều sâu Nghị quyết Đại hội.

Thứ ba: nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trước hết trong việc tích cực đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp và tham mưu giới thiệu nhân sự nữ tham gia cấp ủy, tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư: chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình phù hợp với tình hình và nhu cầu của giai đoạn 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng phản biện đối với dự thảo luật liên quan tới phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới.

Thứ năm: tăng cường công tác đối  ngoại và hợp tác quốc tế, thúc đẩy hoạt động vận động, tập hợp phụ nữ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Để thực hiện tốt những nội dung nhiệm vụ nêu trên, tôi đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giữ vững sự thống nhất, đồng thuận trong cơ quan; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để giáo dục, nâng cao bản lĩnh, sự nhạy cảm chính trị, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên cơ quan.

Kính thưa các đồng chí!

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và với tinh thần thẳng thắn nhìn vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan những hạn chế, yếu kém, Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tin tưởng hoạt động của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội sẽ tiếp tục đạt  nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Hội.

Nhân dịp này, Đảng đoàn và lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với Đảng bộ cơ quan và Hội LHPN Việt Nam. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí trong thời gian tới.

Một lần nữa, chúc Đại hội hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần đổi mới, đoàn kết, phát huy dân chủ và trí tuệ của các đại biểu.

Kính chúc các quý vị khách quý và đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video