Làm việc với Đảng uỷ cơ quan và Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam

08/07/2009
Căn cứ chương trình làm việc, ngày 6/7/2009, Đảng uỷ khối các cơ quan TW do đồng chí Hoàng Xuân Cừ - UV TW Đảng, Bí thư Đảng uỷ dẫn đầu - đã làm việc với Đảng uỷ cơ quan và Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam về một số vấn đề, trong đó tập trung vào 4 vấn đề lớn đó là tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan, tổ chức bộ máy, bố trí, phân công cán bộ của cấp uỷ Đảng; kết quả triển khai học tập, tổ chức thực hiện một số Nghị quyết TW, thực hiện bước 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ với Đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan.

Thay mặt đảng uỷ cơ quan, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý - Uỷ viên Đảng đoàn, bí thư Đảng uỷ cơ quan đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng uỷ khối, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề có liên quan.

Đảng uỷ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam là đảng bộ cơ sở có 19 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với trên 200 đảng viên. Đội ngũ cán bộ tham gia công tác Đảng hầu hết là hoạt động kiêm nhiệm. Tuy còn những băn khoăn lo lắng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và các vấn đề về cán bộ nữ…nhưng Đảng bộ cơ quan đã nghiêm túc triển khai học tập các chỉ thị Nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với Đảng đoàn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan cũng như trong hệ thống Hội, thực hiện công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, quan tâm xây dựng và lãnh đạo 2 đoàn thể quần chúng vững mạnh…Đặc biệt, thực hiện bước 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngoài việc chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Đảng uỷ cơ quan chỉ đạo điểm 2 đơn vị thực hiện cuộc vận động để rút kinh nghiệm, định kỳ nghe ý kiến phản ánh của cán bộ đảng viên và những đóng góp với Đảng về quản lý, giám sát cán bộ đảng viên…Nhờ vậy, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 đã được thực hiện nghiêm túc, góp phần đảm bảo thời gian làm việc, hội họp, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước. Kết quả, năm 2008, cơ quan TW Hội đã tiết kiệm được trên 1 tỷ đồng. Để tiếp tục thực hiện bước 3 cuộc vận động, Ban chỉ đạo đang xây dựng dự thảo kế hoạch với 3 nội dung trọng tâm là “chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm” trong tổ chứccác Hội nghị, hội thảo; trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch hoạt động thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn chủ tịch và các ban, đơn vị; trong làm việc, hội họp chung của cơ quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn và Đảng uỷ cơ quan, trong đó có vai trò của từng tổ chức; Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy, những giải pháp để thực hiện các kết luận số 22, 25 của Bộ Chính trị, thực hiện quy chế dân chủ, duy trì nề nếp sinh hoạt Đảng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Bí thư Đảng uỷ khối đã hoan nghênh những kết quả mà Đảng uỷ, Đảng đoàn TW Hội đã đạt được, đó là làm tốt công tác tư tưởng, có giải pháp quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, đảng viên cơ quan, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đổi mới công tác triển khai nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPNVN cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động đi vào chiều sâu, xây dựng các tiêu chí cụ thể để ai cũng có thể học và làm theo Bác; quan tâm phát hiện những tấm gương tiêu biểu trong các tầng lớp phụ nữ để xây dựng điển hình tiên tiến, phục vụ công tác tuyên truyền, sơ kết rút kinh nghiệm, lựa chọn những vấn đề phù hợp để xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết TW 3, 4, 5, 6, 9 sát với thực tế của đơn vị, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đại hội Đảng bộ cơ quan tiến tới đại hội Đảng các cấp, quan tâm xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa Đảng uỷ với Đảng đoàn…v.v..

Đồng chí cũng hứa sẽ cùng Đảng uỷ khối nghiên cứu giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị mà Đảng uỷ và Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam đã đề xuất.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video