Lạng Sơn: Thảo luận về quyền trẻ em, môi trường và biến đổi khí hậu

27/05/2022
Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội LHPN huyện Cao Lộc tổ chức chương trình Thảo luận góp ý Bình luận chung số 26 (GC26) và hướng dẫn chính sách quyền trẻ em được hưởng môi trường lành mạnh tại ASEAN (APPG).
Các em học sinh đã được thực hiện bảng hỏi về quyền trẻ em, môi trường và biến đổi khí hậu

Theo tài liệu, GC26 là hướng dẫn chính thức những điều các Chính phủ phải thực hiện để ủng hộ quyền trẻ em theo Công ước LHQ về quyền trẻ em dù gặp khó khăn về biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường khác. Chương trình thuộc khuôn khổ Dự án “Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh sự tham gia của học sinh, giáo viên và hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2022” do tổ chức Terre Des hommes (TDH) Đức tài trợ.  

Tham gia hoạt động có 12 học sinh Trường THCS thị trấn Cao Lộc, 13 hội viên phụ nữ thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Tại chương trình, hai nhóm đối tượng đã tham gia thảo luận, nêu ý kiến góp ý vào những vấn đề cơ bản của GC26. Đồng thời, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của bản thân về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quyền của trẻ em đối với môi trường và biến đổi khí hậu, quyền được hưởng môi trường lành mạnh… Ngoài ra, các em học sinh đã được thực hiện bảng hỏi về quyền trẻ em, môi trường và biến đổi khí hậu.

Kết quả của buổi thảo luận sẽ được Hội LHPN tỉnh tổng hợp gửi tới tổ chức TDH để chuẩn bị hoạt động đối thoại khu vực Châu Á về công bằng trong biến đổi khí hậu cho trẻ em, thiếu niên và các thế hệ tương lai, dự kiến tổ chức trong tháng 5/2022.

Ban TG-CSLP Hội LHPN Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video