Lễ ký thoả thuận hỗ trợ cho Dự án “Tăng cường tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII”

01/12/2006
“Tăng cường tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII” - Dự án vừa được đại diện Đại sứ quán Vương quốc Na uy và Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ký thoả thuận hỗ trợ vào chiều ngày 30/11/2006 tại Trụ sở T.W Hội LHPN Việt Nam.

Dự án do Vương quốc Na Uy và Tổ chức Action Aid tài trợ.

 

Với tỷ lệ 27% đại biểu nữ tham gia Quốc hội (khoá XI) đã ghi nhận những nỗ lực và thành tựu quan trọng của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Luật Bình đẳng giới vừa được Quốc hội thông qua sẽ là bước khởi đầu, dấu mốc quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

 

Theo bà Hege Solbakken, Quốc vụ khanh của Văn phòng Chính phủ Na Uy “mặc dù Việt Nam có tỷ lệ nữ đại biểu tham gia Quốc hội khá cao so với các nước khác ở châu Á nhưng vẫn còn phải nỗ lực nhiều để đạt được mục tiêu 33% (Mục tiêu Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 đã đề ra). Việc nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và người dân là rất quan trọng để có thể tăng cường sự tham gia của phụ nữ, cũng như nâng cao năng lực cho các ứng cử viên”. Chính vì vậy, “chúng ta cần nỗ lực mạnh mẽ hơn vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các cấp, từ quốc gia đến toàn cầu”.

 

Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh “Công tác tuyên truyền, vận động là hết sức cần thiết nhằm thay đổi quan niệm của xã hội về khả năng thực tế của phụ nữ. Bầu cử Quốc hội khoá XII sẽ là cơ hội quan trọng cho công tác tuyên truyền, vận động về vai trò lãnh đạo của phụ nữ”. Đồng chí hy vọng, thông qua Dự án này nhận thức của các cấp lãnh đạo và người dân về vai trò của phụ nữ và năng lực nữ trong ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ được nâng cao.

 

Thông tin liên quan:

  • Na Uy – Vương quốc của bình đẳng giới

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video