Liên hoan phim truyền hình toàn quốc “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”

05/07/2006
38 phóng sự truyền hình của 36 đoàn đại biểu công an, phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc trình chiếu tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” trong các ngày 5,6/7/2006 là bức tranh thu nhỏ và là kết quả phối hợp hoạt động giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam sau 4 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/NQ-TW ngày 8/5/2002.

Tới dự Liên hoan có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam; Thiếu tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên T.W Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 
 

Mỗi phim có thời lượng 15 phút, phản ánh những điểm sáng trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; những tấm gương hy sinh quên mình của các chiến sỹ công an; những người cán bộ Hội tận tuỵ hết lòng vì công việc. Đây là dịp để các Đoàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình của lực lượng công an và Hội LHPN trong công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ gia đình.

 

Phát biểu tại Liên hoan, đồng chí Hà Thị Khiết đã biểu dương và chúc mừng các đơn vị có phim dự thi. Đồng chí nhấn mạnh: Các thước phim khẳng định vai trò, trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức, của cả xã hội, đặc biệt là vai trò của gia đình trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Vì vậy, quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội là việc làm rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng. Đồng chí mong muốn, sau Liên hoan, Ban tổ chức sẽ chọn những phim tiêu biểu, biên tập thành tư liệu tuyên truyền rộng rãi trong cả nước, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010 và Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Trung tâm Thông tin

CÁC ĐỀ ÁN

Video