Mênh mông quá

10/05/2007
Bác Hồ của chúng ta là Chủ tịch nước, nhưng trong cuộc sống hàng ngày Bác không coi nhẹ, coi thường các việc nhỏ.

Bác thương yêu đồng bào qua từng việc nhỏ. Bác thương yêu đồng bào cả nước, đồng bào ở nước ngoài, các dân tộc anh em bị áp bức. Một em bé da đen bị đói, một người con gái ở nước Pháp bị án tử hình đều làm Bác xúc động.

 

Bác không bằng lòng nhiều cán bộ “ra vẻ hăng hái”, “kiên trung”, thấy bạn bè, đồng đội, đồng bào có lầm lỗi, chưa phân tích đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan, mức độ, đã “vơ đũa cả nắm”, “đánh một đòn chết tươi”. Thường là, nếu cán bộ, đồng bào có điều gì không phải Bác lại nhận lỗi về mình “mong được lượng thứ”.

 

Đầu năm 1960, trong một cuộchọp cán bộ, có đồng chí “lên án” gay gắt “bệnh lười biếng”, “công thần”, đòi phải “xử lý”…Bàn cãi hồi lâu, sắp hết giờ họp, Bác “xin” được phát biểu. Bác nói đại ý:

 

Bể cũng là nước, giọt cũng là nước. Trong Đảng hàng ngày là nước hay là bể. Nếu nói lười biếng, công thần cũng là tư tưởng tư sản thì mênh mông quá.

 

Theo cuốn: Bác Hồ - con người và phong cách

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video