Nâng cao kiến thức, kỹ năng về ngoại giao văn hoá cho cán bộ nữ, cán bộ Hội

11/06/2022
Sáng 10/6, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với quỹ Châu Á và Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn Ngoại giao văn hoá và nhạy cảm văn hoá trong hội nhập quốc tế cho đông đảo cán bộ nữ, cán bộ Hội tại điểm trực tiếp (Quảng Ninh) và trực tuyến trên 63 điểm cầu cả nước.
Toàn cảnh tập huấn tại Quảng Ninh

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với cán bộ nữ, cán bộ Hội, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới với nước ngoài. Qua đó, giúp chị em có thêm kiến thức, hiểu biết về ngoại giao văn hoá và những vấn đề về nhạy cảm trong văn hoá đối ngoại, từ đó có thể áp dụng vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện đường lối, chính sách ngoại giao của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, hình ảnh của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Việt Nam nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Ngoại giao văn hoá là một lĩnh vực đặc biệt của hoạt động ngoại giao, sử dụng văn hóa như là đối tượng và phương tiện nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại của một quốc gia, tạo hình ảnh tốt đẹp, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ của quốc gia trên thế giới. Trong thời đại toàn cầu hóa và với sự nổi trội của xu hướng “đối thoại thay cho đối đầu”, ngoại giao văn hóa được xem là một trong 3 lĩnh vực chính của hoạt động ngoại giao, bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia trực tuyến

Là một thành tố trong hệ thống chính trị Việt Nam, Hội LHPN luôn xác định tầm quan trọng của ngoại giao văn hoá; gắn kết hoạt động ngoại giao văn hóa với các hoạt động của Hội, qua đó giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam, văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt văn hóa yêu hòa bình, đoàn kết, hòa hợp dân tộc, sống nhân nghĩa, trọng giáo dục; đồng thời tiếp thu văn hóa các nước, tuyên truyền để xây dựng văn hóa hòa bình, tôn trọng và chấp nhận sự đa dạng, nhạy cảm văn hóa khi giao lưu, đón tiếp khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh báo cáo chuyên đề về Ngoại giao văn hoá và nhạy cảm văn hoá trong hội nhập quốc tế

Tại lớp tập huấn, trình bày chuyên đề về Ngoại giao văn hoá và nhạy cảm văn hoá trong hội nhập quốc tế, bà Nguyễn Hoài Linh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế TW Hội LHPN Việt Nam đã đề cập tới một số lưu ý trong ngoại giao văn hoá và nhạy cảm văn hoá đối với tổ chức, cá nhân khi làm việc với đối tác các nước như: Cần nghiên cứu văn hoá các nước khi có hoạt động hợp tác với các đối tác để tránh những điều cấm kỵ, hiểu lầm; tôn trọng sự đa dạng khác biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, trang phục trong giao tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài cần; ứng xử văn minh với khách du lịch; chủ động tìm hiểu các thông tin để cập nhật, trau dồi kiến thức để có các ứng xử phù hợp nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế…

Trong chuyên đề về lễ tân đối ngoại, ông Trần Xuân Thuỷ, Trợ lý Cục trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích và những lưu ý cần thiết trong các quy tắc lễ tân đối ngoại nói chung và tổ chức đón tiếp khách nước ngoài nói riêng như: quốc kỳ, quốc huy, quốc thiều, logo của các tổ chức quốc tế; Tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài; chiêu đãi ngoại giao; tiếp khách và hội đàm; ký kết văn kiện; chúc mừng, chia buồn…

Ông Trần Xuân Thuỷ, Trợ lý Cục trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao 

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự tập huấn cũng được báo cáo viên hướng dẫn thực hành một số tình huống lễ tân ngoại giao cơ bản và trao đổi, chia sẻ một số vấn đề chị em quan tâm trong tổ chức, thực hiện hoạt động đối ngoại bảo đảm chuyên nghiệp, phù hợp, lịch sự, văn minh.

Các học viên được hướng dẫn thực hành một số kỹ năng trong giao tiếp ngoại giao

Chương trình tập huấn rất bổ ích, ý nghĩa, giúp chị em được nâng cao kiến thức, hiểu biết về ngoại giao văn hoá và những vấn đề về nhạy cảm trong văn hoá đối ngoại; đồng thời được trang bị một số kỹ năng trong lễ tân ngoại giao, từ đó có thể áp dụng vào công việc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh tổ chức Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video