Nâng cao năng lực cán bộ Hội góp phần thực hiện thành công tỷ lệ phụ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

29/02/2016
Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội tham gia bầu cử là hoạt động đang được TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức cho lãnh đạo Hội LHPN 63 tỉnh thành và đơn vị trực thuộc trên cả nước với quyết tâm cao góp phần thực hiện mục tiêu tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt ít nhất 35%, trúng cử ít nhất là 30%.

Tại lớp tập huấn tổ chức cho cho đại diện 15 tỉnh, thành Hội phía Bắc, diễn ra từ ngày 28 đến 29/2/2016, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh yêu cầu khách quan phải nâng cao tỷ lệ nữ tham chính nói chung, tham gia các cơ quan dân cử nói riêng. Các yêu cầu này không chỉđược thể hiện rõ ràng, chi tiết trong các Nghị quyết của Đảng, văn bản chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn thể hiện trên thực tế. Thực trạng phụ nữ tham chính ở Việt Nam hiện nay chưa tương xứng với vai trò, vị trí, tiềm năng cũng như những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Không bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử dẫn đến việc không bảo đảm tiếng nói đại diện của phụ nữ trong quyết định các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Chủ tịch Hội yêu cầu các cấp Hội cần tập trung cao độ cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới, phải có tiếng nói thuyết minh, thuyết phục và đề xuất nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Để nâng cao năng lực cho cán bộ Hội tham gia bầu cử, nội dung các lớp tập huấn tập trung giới thiệu về Quốc hội, HĐND; vị trí, vai trò, các quyền và trách nhiệm của đại biểu cơ quan dân cử. Giới thiệu, thảo luận về vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia bầu cử với 8 nhiệm vụ chính là: Tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn ứng cử viên nữ; có văn bản tham gia ý kiến về tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND; tuyên truyền; bồi dưỡng phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử; tham gia các tổ chức bầu cử theo quy định; tham gia các hội nghị hiệp thương; giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử; giới thiệu phụ nữ ứng cử viên theo luật; vận động phụ nữ tham gia các hoạt động bầu cử.

Các học viên tham gia tập huấn cùng thực hành một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng vận động chính sách, thương thuyết; các hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử như: xây dựng Chương trình hành động, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với giới truyền thông…

Như vậy, đã có 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội tham gia bầu cử được tổ chức cho cán bộ TW Hội và cán bộ Hội các tỉnh, thành phía Bắc. Theo kế hoạch, 2 lớp tập huấn còn lại dành cho cán bộ Hội của các tỉnh, thành miền Trung và miền Nam sẽ được tổ chức tại Huế (ngày 1 đến 3/3) và TP HCM (ngày 7 và 8/3).

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video