Nâng cao năng lực cán bộ nữ ngành Tư pháp

26/12/2013
Phát biểu tại lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của cán bộ nữ ngành Tư pháp” tổ chức hôm qua (19/12) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền cho biết, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Tư pháp đã từng bước được tăng lên, mặc dù ở vị trí lãnh đạo, quản lý càng cao thì tỷ lệ này càng thấp và đánh giá chung là chưa tương xứng với tỷ lệ nữ cán bộ trong ngành Tư pháp.

Số liệu cụ thể cho thấy phụ nữ chiếm đến 41% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tư pháp. Ở cơ quan Bộ, phụ nữ còn chiếm đến  57% trong tổng số cán bộ.  Tại các cơ quan Tư pháp địa phương, số cán bộ nữ cũng chiếm 38%. Trong đó, nhiều cán bộ nữ đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cũng nhấn mạnh, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Tư pháp giai đoạn 2011 – 2015 đã đặt mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong toàn ngành. Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng trong ngành đạt 30%; trong tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở lên đạt 40%; trong công các quản lý các cơ quan tư pháp, cơ quan THADS địa phương đạt 25% trở lên.  

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là cơ cấu tuổi của cán bộ nữ khá cao, hầu hết cán bộ nữ làm quản lý đều ở tuổi trên dưới 50, trong khi nhiều nữ thanh niên hiện nay ngại làm chính trị, chỉ thích làm chuyên môn. Mặt khác, lãnh đạo nữ lại chủ yếu đảm nhiệm cấp phó giúp cho cấptrưởng là nam.

 

 

Văn phòng Ủy ban quốc gia VSTBPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video