Nâng cao tự tin cho các nữ ứng cử viên trong tham gia chính trị

26/04/2021
Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong đồng hành cùng các nữ ứng cử viên tham gia ứng cử, vận động bầu cử, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và Đắk Lắk đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các nữ ứng cử viên
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho hơn 320 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lạng Sơn: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho hơn 320 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử, trong đó tập trung vào kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, trả lời trước cử tri; tiếp xúc truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân. Trong nội dung chương trình, báo cáo viên cũng đưa ra nhiều dẫn chứng, hướng dẫn chi tiết về việc xây dựng chương trình hành động trên thực tế và trao đổi, thảo luận với các đại biểu về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tiếp xúc, giao tiếp với cử tri các vấn đề liên quan đến công tác vận động bầu cử... Qua đó giúp các nữ ứng cử viên thêm tự tin trong tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử và áp dụng kiến thức vào thực tiễn trong quá trình vận động bầu cử, tạo được ấn tượng tốt với cử tri, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị của tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) đồng thời đầu tháng 5 năm 2021 Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ tại 11 huyện, thành phố.

Đắk Lắk: Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia tập huấn, các chị được giới thiệu, nghiên cứu về các chuyên đề: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và Kỹ năng xây dựng Chương trình hành động; Kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử; kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân. Khóa học cũng dành thời gian để các ứng cử viên cùng thảo luận tổ và thực hành xây dựng, trình bày chương trình hành động trước cử tri để vận động bầu cử.

Được biết, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn cho hơn 300 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ kịp thời cho các nữ ứng cử viên tham gia ứng cử lần đầu có kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng vận động tranh cử để tự tin, bản lĩnh tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử đạt kết quả cao; phấn đấu đảm bảo mục tiêu tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân đạt trên 30%.

Sau Hội nghị hiệp thương lần 3, việc giới thiệu ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -  2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Tỉnh Đắk Lắk đã lập danh sách chính thức 11 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, trong đó có 6 ứng cử viên nữ (đath tỷ lệ 54,5%); lập danh sách chính thức 125 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có 49 ứng cử viên nữ (đạt tỷ lệ 39,2%).

Ngọc Thùy, Hằng Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video