Nâng cấp sản phẩm quỹ tương trợ và thí điểm phương pháp cho vay cá nhân

09/03/2007
Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ của tổ chức Công giáo Hà Lan về Cứu trợ và Hỗ trợ phát triển (Cordaid),

từ ngày 3 đến ngày 5/3/2007, Quỹ Tình Thương đã tổ chức Hội thảo định hướng “nâng cấp sản phẩm Quỹ Tương Trợ và định hướng phương pháp cho vay cá nhân” tại Hà Nội với sự tham gia của 39 cán bộ từ Văn phòng T.W đến Trưởng khu vực và Trưởng chi nhánh. Đặc biệt, ội thảo có sự hỗ trợ tích cực của 2 chuyên gia của tổ chức CARD (Philippin) là Giám đốc Trung tâm Tương hỗ Card và Giám đốc Vận hành của Tổ chức phi chính phủ CARD.

 

Hội thảo đã được nghe giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm vi mô và phương pháp phát triển nhanh ASA (phương pháp cho vay cá nhân) đang được thực hiện thành công tại tổ chức CARD. Các cán bộ tham dự Hội thảo đã thảo luận và thống nhất sẽ phát triển Quỹ Tương trợ thành dịch vụ bảo hiểm vi mô độc lập, bền vững và thí điểm phương pháp cho vay cá nhân tại huyện Đô Lương (Nghệ An) trong tháng 4/2007.

Dương Thị Hải Yến - Quỹ Tình Thương

CÁC ĐỀ ÁN

Video