Ngày càng nhiều cán bộ nữ CAND được bổ nhiệm lãnh đạo

02/03/2010
Số lượng cán bộ nữ đưa vào diện quy hoạch và được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị Công an ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng trong năm 2009, bổ nhiệm 7 cán bộ nữ giữ chức vụ Phó cục trưởng.

Tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ban Công tác nữ - Bộ Công an đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm "tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".

Nhiều năm qua, Đảng ủy CATW rất quan tâm xây dựng chương trình hành động số 12 về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" ngày 27/4/2007.

Từ đó đến nay, lực lượng nữ trong CAND có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác Công an. Dù bố trí ở lĩnh vực công tác nào, phụ nữ lực lượng Công an luôn tận tụy với công việc, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều phụ nữ được Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen, trung bình hằng năm có 5% phụ nữ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 80% đạt chiến sĩ tiên tiến.

Trình độ đội ngũ cán bộ nữ trong CAND cũng không ngừng được nâng lên. Số lượng cán bộ nữ đưa vào diện quy hoạch và được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng trong năm 2009, bổ nhiệm 7 cán bộ nữ giữ chức vụ Phó cục trưởng. 

Nhưng để Luật Bình đẳng giới thực sự đi vào cuộc sống cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành xác định rõ công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên và cấp thiết để thực hiện tốt Luật Bình Đẳng giới, góp phần quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu bình đẳng giới thực chất, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội.

Những nỗ lực của Ban công tác nữ - Bộ Công an, nhằm phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ lực lượng CAND sẽ được nâng cao trình độ mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ được cải thiện rõ rệt, tham gia ngày càng nhiều hơn công việc của xã hội; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình, là một trong những ban công tác nữ có thành tựu về bình đẳng giới nhất. 

Theo CAND online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video