Nghệ An: Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua của các huyện miền núi

19/11/2004
Cuối tháng 10 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tổ chức "Hội nghị giao ban các huyện miền núi của tỉnh" tại huyện Kỳ Sơn nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2004, đề ra phương hướng hoạt động năm 2005. Tới dự có lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo TW Hội, lãnh đạo tỉnh Hội, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, huyện và Hội phụ nữ 7 huyện miền núi.

Các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đều có địa bàn rộng, giao thông ở nhiều xã không thuận lợi nhưng các cấp Hội miền núi đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2004 và đạt được những kết quả đáng ghinhận.

Trong năm 2004,tại các huyện miền núi vùng cao của tỉnh còn nhiều khó khăn như Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Anh Sơn, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú để thực hiện phong trào thi đua và 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội. Điển hình như: Hội phụ nữTương Dương đã tổ chức cho 174/174 chi hội với 8.724 hội viên học tập và đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, đến nay bình xét đã có 83,3% chị đạt tiêu chuẩn. Hội phụ nữ Con Cuông phối hợp tổ chức được 5 lớp xoá mù chữ cho hơn 100 phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã, bản vùng cao, thi kiểm tra 70% chị em đạt yêu cầu. Hội phụ nữ huyện Quỳ Châu đã tổ chức tập huấn cách quản lý và sử dụng vốn vay, đồng thời giải ngân hơn 1,8 tỉ đồng cho 343 chị vay phát triển sản xuất. Hội phụ nữ Kỳ Sơn phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức cho 156 cán bộ học lớp đối tượng Đảng, có 49 chị được kết nạp, trong đó có 31 chị là người dân tộc thiểu số, 7 chị là cán bộ Hội. Hội phụ nữ Quỳ Hợp phối hợp tổ chức hội thảo "Chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên" và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động DS-KHGĐ, vì vậy trong năm đã có 172 chi hội không có người sinh con thứ 3, đặc biệt xã Nam Sơn 3 năm liền không có người sinh con thứ 3...

Từ những kết quả đạt được như trên cho thấy các cấp Hội phụ nữ ở địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng đáng khích lệ. Trong năm tới, với kế hoạch và các giải pháp cụ thể đặt ra Hội phụ nữ các huyện miền núi Nghệ An quyết tâm phấn đấu, tiếp tục đưa phong trào Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Thu Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video