Nghị quyết 07/NQ-TW về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái

11/07/2008
Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

07/NQ-TW 

Tiêu đề:

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TW HỘI LHPN VIỆT NAM KHOÁ IX VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI

Loại văn bản:

Nghị quyết 

Nơi ban hành:

Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký:

Hà Thị Khiết

Ngày ban hành:

29/12/2004

Ngày hiệu lực:

 

Tình trạng:

Đã biết

Toàn văn

Xem/ tải xuống

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video