Người nghèo được hỗ trợ 200 nghìn đồng/người đón Tết

09/01/2009
Để góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho ác gia đình nghèo đón Tết Kỷ Sửu 2009 vui tươi, đầm ấm, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí cho người nghèo đón Tết.

Theo đó, hỗ trợ kinh phí cho người nghèo với mức 200.000 đồng/người nhưng không vượt quá 1 triệu đồng/hộ để đón Tết cổ truyền. VThủ tướng yêu cầu, việc xác định hộ nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các hộ nghèo ở các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương nhưng số thu ngân sách địa phương năm 2008 không đạt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%; các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương.

Bộ Tài chính tạm ứng dự phòng ngân sách trung ương năm 2009 cho các địa phương, bảo đảm cho các hộ nghèo nhận được tiền hỗ trợ trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ một cách kịp thời, đúng đối tượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (15/1/2009)./.

T. Linh – Báo Tổ quốc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video