Nhân ngày quốc tế phòng chống lạm dụng và buôn bán ma tuý bất hợp pháp 26 -6-2009

26/06/2009
Năm nay đánh dấu một thế kỷ đấu tranh phòng chống ma tuý - đã 100 năm trôi qua kể từ khi Hội nghị Uỷ ban kiểm soát thuốc phiện được nhóm họp tại Thượng Hải để ngăn chặn đại dịch thuốc phiện.
Những năm gần đây, các Công ước về kiếm soát ma tuý của Liên hiệp quốc đã góp phần giải quyết những thách thức của vấn đề lạm dụng ma tuý, giảm bớt những tổn thất to lớn do ma tuý gây ra đối với từng cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đồng.

Lạm dụng ma tuý có thể phòng ngừa, điều trị và kiểm soát được. Tôi kêu gọi các Quốc gia thành viên đẩy mạnh các biện pháp can thiệp dự phòng và lồng ghép chương trình điều trị cai nghiện với các chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC) sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với Chính phủ các nước và các đối tác khác để mở rộng các chương trình điều trị cai nghiện trên phạm vi toàn thế giới.

Tôi cũng kêu gọi các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ Công ước của Liên hiệp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên Quốc gia và Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng. Đây là những công cụ hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến ma tuý đang đe doạ nghiêm trọng tới vấn đề an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới.

Các nước chịu ảnh hưởng bởi tình trạng gieo trồng, sản xuất và buôn bán ma tuý bất hợp pháp đang đe doạ nghiêm trọng tới vấn đề an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới.

Các nước chịu ảnh hưởng bởi tình trạng gieo trồng, sản xuấtvà buôn bán ma tuý bất hợp pháp đang cần được tăng cường hơn nữa viện trợ phát triển cũng như hiệu lực thực thi pháp luật. Thiếu những điều kiện thiết yếu này, các quốc gia trên sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất ổn định và gặp nhiều thách thức trở ngại trong quá trình phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống lạm dụng và buôn bán ma tuý bất hợp pháp, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức giúp đỡ người nghiện ma tuý và làm giảm số lượng các khu vực nguy hiểm đang sản xuất, buôn bán và tiêu thụ ma tuý trên hành tinh này.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video