Nhiều sáng kiến của phụ nữ được lựa chọn trong chương trình Én xanh- tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng

21/08/2017
Ngày 18/8/2017, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã tham dự Chương trình Én xanh- tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng.

Đây là chương trình có quy mô toàn quốc do Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) và Viện phát triển Doanh nghiệp thuộc VCCI tổ chức dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Chương trình được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tập hợp và thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, nuôi dưỡng và phát triển bền vững hệ sinh thái hỗ trợ sáng kiến xã hội, góp phần kiến tạo nên một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Khởi động từ đầu năm 2017, Chương trình Én xanh đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cá nhân, tổ chức với 88 sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng từ 16 tỉnh/thành đăng ký tham gia. Trong đó có 16 sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng tiêu biểu đã được lựa chọn bao gồm: 5 sáng kiến của Doanh nghiệp xã hội; 2 sáng kiến của doanh nghiệp kinh doanh cùng người thu nhập thấp; 3 sáng kiến của doanh nghiệp kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội như môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm cho phụ nữ; 5 sáng kiến của tổ chức xã hội, cá nhân khởi sự sáng kiến xã hội.

Nhiều sáng kiến do phụ nữ làm chủ, trong đó nhiều sáng kiến liên quan đến việc hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và chú trọng đến tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ và những người khuyết tật trong xã hội.

Chương trình Én xanh là một hoạt động nâng cao nhận thức, sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng trong việc hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ, khích lệ phụ nữ khởi nghiệp cũng như góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống mọi mặt cho phụ nữ, trẻ em và người dân tại cộng đồng./.

Tuyết Mai – Ban Gia đình Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video