Những biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia

27/05/2022
Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia (Luật số 44/2019/QH14) quy định tại Điều 21 về các biện pháp phòng, ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia như sau:

1. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông.

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video