Những gửi gắm của cán bộ Hội phụ nữ khu vực phía Nam tới Đại hội XIII của Đảng

27/01/2021
Cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực phía Nam luôn tin tưởng, kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra định hướng đúng đắn, tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước cho nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, quan tâm đến các chính sách phát triển của phụ nữ và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới.
Cán bộ hội viên phụ nữ các tỉnh khu vực phía Nam.

Nêu bật được vị trí, vai trò của phụ nữ là nguồn nhân lực quan trọng.

Đó là gửi gắm của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre - Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - tới ĐH XIII của Đảng.  Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới,  Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tích cực đưa Nghị quyết của Đảng đến với hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện thành công các phong trào thi đua, cuộc vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt. Qua đó, giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp hội còn phát huy tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với Đảng, Nhà nước trong phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre

Lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế đất nước. Do đó, tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ nêu bật được vị trí, vai trò cũng như tạo điều kiện để phụ nữ thực sự là một nguồn nhân lực quan trọng, nền tảng tiến tới bình đẳng giới.

Từ Đại hội XIII, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia có thể chế và hệ thống chính sách luật pháp tạo sự chuyển biến về giới; tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên; phụ nữ có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế, khởi nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Có nhiều chính sách quan tâm đến các chương trình đào tạo cho cán bộ nữ.

Theo bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có đánh giá về việc đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư, đã thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân, trong đó có sự đóng góp của các tầng lớp phụ nữ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII lần này, tôi kỳ vọng sẽ có nhiều chính sách quan tâm đến các chương trình đào tạo cho cán bộ nữ, phát huy vai trò của đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội trong các chương trình đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội LHPN TPHCM trao quà tại chương trình “Xuân yêu thương- Tết nghĩa tình”

Nhiều đại biểu nữ trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Bà Lê Thị Kim Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 6, TP. HCM mong muốn sẽ có nhiều cán bộ nữ trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Là hội viên phụ nữ,  tôi rất phấn khởi và vui mừng chào đón kỳ Đại hội quan trọng của đất nước. Tôi thường xuyên theo dõi diễn biến sự kiện lớn của Đảng. Đồng thời, tôi rất kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng sẽ được quyết định trong nhiệm kỳ này để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, tôi rất quan tâm những chính sách liên quan đến bình đẳng giới và chiến lược phát triển phụ nữ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2035. Trong đó nâng tầm vị thế của phụ nữ, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Tôi mong nhiều đại biểu nữ sẽ trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và được bầu giữ các chức vụ quan trọng.

Tôi mong rằng những thành quả trong công tác phòng chống tham nhũng mà Đảng ta đã thực hiện rất thành công trong nhiệm kỳ qua sẽ tiếp tục phát huy. Đây là động lực quan trọng để cán bộ Hội và các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quan tâm các giải pháp phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Bà Phí Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN Phường Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM gửi đến Đại hội niềm tin về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về các giải pháp phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Trong kỳ Đại hội Đảng lần này, tôi quan tâm đến giải pháp phát triển kinh tế cho phụ nữ sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt là phụ nữ yếu thế. Tôi mong muốn có nhiều chính sách cho nữ giới và tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ.

Bà Phí Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN Phường Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An mong muốn các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em được kiên quyết xử lý nghiêm.

Mong muốn cụ thể của tôi là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thực hiện các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Mong hỗ trợ chị em phụ nữ vùng sâu vùng xa, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trong khởi nghiệp

Bà Phạm Thị Mỹ Huyền, Nguyên chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng quan tâm đến vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ cho chị em phụ nữ vùng sâu vùng xa, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đề án khởi nghiệp. Bà Huyền gửi đến Đại hội Đảng sự mong muốn phát triển các chính sách thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức hội.  Ở đâu có phụ nữ là ở đó có phong trào phụ nữ. Thứ 3 là các vấn đề về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video