Những nét cơ bản về phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”

04/03/2005
Năm 1965, Đế quốc Mỹ bị thất bại nặng nề ở miền Nam. Chúng điên cuồng chống phá cách mạng miền Nam và âm mưu đẩy mạnh cuộc chiến bằng cách tiến hành chiến tranh đánh phá miền Bắc. Trước tình hình trước tình thế cấp bách của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước “ Không có gì quý hơn độc lập tự do”, toàn dân ra sức đoàn kết, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: chống Mỹ , cứu nước và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thảo luận kỹ và đề xuất với Trung ương Đảng tổ chức cuộc vận động phụ nữ“3 đảm nhiệm” với 3 nội dung:

 

1. Đảm nhiệm sản xuất, công tác, thay thế nam giới đi chiến đấu.

 

2. Đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng con yên tâm đi chiến đấu.

 

3. Đảm nhiệm phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.

 

Đề xuất này của Hội Phụ nữ đã được Bộ Chính trị Trung ương Đảng đồng ý, coi đó là sự chuyển hướng kịp thời vận động phụ nữ nêu cao tinh thần yêu nước, động viên chị em giỏi việc nước, đảm việc nhà, thay thế nam giới đi chiến đấu; qua đó, nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội, thực hiện nam nữ bình đẳng.

 

Ngày 22/03/1965 Ban Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành Chỉ thị số 03 phát động phong trào phụ nữ “3 đảm nhiệm”. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chỉ đạo phong trào. Sau khi Chỉ thị 03 ban hành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nên sửa tên “3 đảm nhiệm” thành “3 đảm đang”. Với tên “3 đảm đang” Bác Hồ đặt cho, phong trào có ý nghĩa vừa giản dị, vừa phù hợp với truyền thống của phụ nữ Việt Nam, và càng làm tăng thêm sức mạnh động viên, lôi cuốn mọi tầng lớp phụ nữ. Phong trào đã được toàn thể phụ nữ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các ngành… hưởng ứng nồng nhiệt. Sau hơn 2 tháng thực hiện, đến tháng 5/1965 toàn miền Bắc đã có hơn 1 triệu 70 vạn phụ nữ đăng ký thực hiện các nội dung “3 đảm đang ”.

 

Có thể nói, phong trào phụ nữ “3 đảm đang” là sức mạnh vùng lên của hàng chục triệu phụ nữ toàn miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong phong trào đó đã có biết bao tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của hàng triệu phụ nữ “3 đảm đang”. Chị em vừa làm tốt nhĩa vụ về sản xuất, công tác phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, vừa dũng cảm, đảm đang gánh vác mọi công việc mới, thay thế nam giới đang chiến đấu.

 

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường vươn lên, phát huy trí tuệ và năng lực, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống cần cù, dũng cảm, đảm đang, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, phụ nữ đã góp phần cùng toàn dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bảo vệ, xây dựng mìên Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất hoàn toàn đất nước.

 

40 năm đã qua nhưng phong trào phụ nữ “3 đảm đang” vẫn in sâu trong tâm trí của mọi người về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video