Ninh Bình: Tổng kết công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

19/01/2015
Ngày 19/1, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được triển khai tích cực. Công tác tuyên truyền được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, gia đình thực hiệnbình đẳng giới và mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử giới, định kiến giới. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Việc lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được triển khai thực hiện trong điều kiện hành lang pháp lý về bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện. Thực tế cho thấy, phụ nữ đang từng bước phát huy được thế mạnh, thể hiện năng lực công tác, vị trí, vai trò ngày càng được nâng cao. Trong năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp mới trên 2.200 đảng viên, trong đó có trên 1.200 đảng viên nữ, chiếm 55% tổng số đảng viên được kết nạp mới trong toàn tỉnh; thành lập được câu lạc bộ “Cán bộ nữ tỉnh Ninh Bình” để thường xuyên trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ của tỉnh. Đặc biệt, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá cán bộ nữ để đề xuất, giới thiệu những phụ nữ ưu tú chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, thực hiện mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, đã tạo việc làm mới cho gần 9 nghìn lao động nữ, các cấp Hội phụ nữ tạo điều kiện cho hơn 24 nghìn lượt phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp 373 hộ thoát nghèo... Công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ từng bước được quan tâm, việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững được đẩy mạnh với nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai có hiệu quả...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2014. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, đồng chí yêu cầu Ban tập trung đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong việc phối hợp thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện công tác này.

Phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn xây dựng các tin, bài, phóng sự về chủ trương, đường lối, kết quả thực hiện và các gương điển hình. Tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2016-2020 và đại biểu các cơ quan dân cử nhiệm kỳ tới. Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, phân công trách nhiệm cho các thành viên, tổ thư ký giúp việc khi có sự thay đổi công tác. Đồng thời cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”, “Sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới”.

Theo http://baoninhbinh.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video