Nỗ lực hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ

22/03/2011
Ngày 18/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hành động VSTBPN giai đoạn 2006-2010 và bàn kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 5 năm thực hiện chương trình hành động VSTBPN (2006-2010), những chỉ tiêu cơ bản về thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trên các lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe của tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có trên 50% lao động nữ có việc làm mới, 40 % lao động nữ được đào tạo nghề (tăng 0,5%); 98% phụ nữ bị mù chữ ở độ tuổi dưới 40 tuổi được xóa mù chữ. Tỉ lệ trẻ em gái đến trường trong các cấp học mầm non, mẫu giáo, tiểu học đạt cao; tỉ lệ trẻ em gái bỏ học ở các cấp học đều giảm. Một số cơ quan, ban ngành đã quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn….

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác VSTBPN như: việc quy hoạch, giới thiệu cán bộ nữ trong hệ thống chính trị đạt tỉ lệ thấp so với chương trìnhhành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị; công tác đánh giá thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn do chưa có hệ thống chỉ số đánh giá; Ban VSTBPN ở một số đơn vị hoạt động chưa thường xuyên …

Nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Phú Yên sẽ tập trung phấn đấu thực hiện tốt 22 chỉ tiêu của 7 mục tiêu trong kế hoạch hành động VSTBPN. Trong đó, tiếp tục tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Phấn đấu đạt trên 30% tỉ lệ nữ là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2011-2016.

Giảm khoảng cách về giới trong lĩnh vực lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tín dụng ưu đãi… Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe; văn hóa thông tin, bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác VSTBPN tỉnh.

Ngọc Dung
Hội LHPN Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video