Nữ nhà giáo công tác 3 năm ở vùng khó khăn được luân chuyển đến vùng thuận lợi

17/02/2009
Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ký kết chương trình phối hợp số 02/Ctr/BGDĐT-TWHLHPNVN về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HÐH đất nước trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 1010-2013.

Mục đích của chương trình nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nữ nhà giáo, tập trung xây dựng trí thức nữ tương xứng với tầm vĩ mô, vai trò của đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo toàn ngành giáo dục.

Trọng tâm của công tác cán bộ nữ giai đoạn này là tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các cấp ủy, chính quyền với mục tiêu: có ít nhất 1 người là nữ trong đội ngũ quản lý cấp Bộ, Sở và các đơn vị trực thuộc .


Chương trình cũng đặc biệt quan tâm tới nữ nhà giáo công tác ở các vùng sâu, vùng xa. Theo đó, ngành giáo dục sẽ phấn đấu thực hiện chính sách luân chuyển cho những nữ nhà giáo đã công tác 3 năm ở vùng miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nếu có nguyện vọng sẽ chuyển đến vùng thuận lợi.

Trung tâm Thông tin

CÁC ĐỀ ÁN

Video